กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นบูรณาการแผนป้องกันอุลัติเหตุและตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559

วันที่ 23 ธ.ค. 2558 )
 

ขอนแก่นบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดปี 2559

                นายกำธร  ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด และอำเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง (Area Approach) การมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจริงจังและต่อเนื่อง รวมทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกและความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนนให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้มากที่สุด  "ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ใช้ชื่อว่า "สุขกายสุขใจขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่ 2559" โดยมีมาตรการป้องกัน ได้แก่ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อยับยั้งและลดพฤติกรรมเสี่ยงความคุ้มครองผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมทาง ป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ตำรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังเคร่งครัดว่า ช่วงเวลาดำเนินการ กำหนดเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงเตรียมความพร้อมและช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.58 ถึงวันที่ 28 ธ.ค.58 และช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.58 ถึงวันที่ 4 ม.ค.59 ทั้งนี้ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้แจ้งแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้คณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดขอนแก่นตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2559 แนวทางปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการบริหารจัดการในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง  ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558-4 มกราคม 2559 7 วัน "สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัยรับปีใหม่ 2559 กำหนดเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 สถิติอุบัติเหตุทางถนน ปี ใหม่ 2558 จำนวนเกิดอุบัติเหตุ 20 ครั้ง เสียชีวิต 4 ราย บาดเจ็บ 19 ราย จากการวิเคราะห์ข้อมูลเทศกาลปีใหม่ 2558 ขับรถเร็วเกินกำหนดเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด รองลงมาเมาสุราและตัดหน้ากระชั้นชิด รถจักรยานยนต์อุบัติเหตุสูงสุด พฤติกรรมเสี่ยงสูงสุดไม่สวมหมวกนิรภัย ถนนอบต.เกิดอุบัติเหตุสูงสุดช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ 16.01-20.00 น เด็กต่ำกว่า 20 ปี เสียชีวิตสูงสุด

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode