กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมคระกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยกจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเซรษฐกิจแบบพอเพียง

วันที่ 15 ธ.ค. 2558 )
 

จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง

           วันนี้ ( 15 พย. 2558) เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง (ศพส.จ) ครั้งที่ 1 / 2559 เพื่อกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง มาตรการ และกำกับดูแลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาตลอดจนบูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาให้เกิดความโปร่งใส ประหยัดและเป็นธรรม มีประสิทธิภาพเกิดการแก้ปัญหาความยากจนแบบบูรณาการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่นสำรวจข้อมูล จปฐ ปี 2558 ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท/คน/ปี จำนวน 1,430 ครัวเรือน  ครัวเรือนยากจน 1,408 ครัวเรือน ประเภทพัฒนาได้ 864 ครัวเรือน สงเคราะห์ 540 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ เสียชีวิต ย้ายออก 22 ครัวเรือน  จังหวัดจัดทำโครงการบริหารจัดการครัวเรือนแบบบูรณาการ ชี้เป้าชีวิต จัดทำเข็มทิศบริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิตให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว รวมถึงสงเคราะห์หรือดูแลชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อให้ครัวเรือนยากจนสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนร้อยละ 55ของครัวเรือนทั้งหมด 4 กระบวนการคือ เป้าหมายชีวิต ทำสมุดบันทึกการแก้ปัญหาความยากจนรายครัวเรือน จัดทำเข็มทิศชีวิต บริหารจัดการชีวิต และดูแลชีวิต และให้แต่ละหน่วยงานทำแผนปฏิบัติการช่วยเหลือส่งสำนักงานพัฒนาชุมชนภายในวันที่ 11 มกราคม 2559 เพื่อรวบรวมครัวเรือนยากจนเป้าหมายจังหวัดต่อไป

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode