กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปี 2558-2559

วันที่ 19 พ.ย. 2558 )
 

จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการอำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวปี 2558-2559

                  จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558

                  วันนี้( 19 พย.2558) เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายธีรยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงษ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ประชุม     คณะกรรมการอำนวยการแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี2558จังหวัดขอนแก่นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี 2558-2559และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาวขั้นที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย ปี 2558-2559 เริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคม 2558 ช่วงอากาศหนาวเย็นที่สุดจะอยู่ครึ่งหลังเดือนธันวาคม ถึงปลายเดือนมกราคม เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558-และแผนบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นปี 2558 เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริง  ล่าสุดจังหวัดขอนแก่นส่งเครื่องกันหนาว 26อำเภอ 242,599คน จำนวน245,587ชิ้น มอบผ้าห่มจากไทยเบฟเวอเรส 15,000 ชิ้นและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ติดตามลักษณะอากาศห้วงนี้อย่างใกล้ชิดเน้นประชาสัมพันธ์ประชาชนระมัดระวังอัคคีภัยอากาศแห้ง ดูแลสุขภาพสูงอายุ ยากไร้และเด็ก เกษตรกรใช้วิธีไถกลบแทนเผาตอซังฟางข้าว สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวเตรียมระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขี้นจากการท่องเที่ยวทั้ง26อำเภอ ส่วนสสจ.เฝ้าระวังภัยกลุ่มเด็ก ผู้ยากไร้ สูงอายุ เจ็บป่วยเรื้อรัง งบอบจ.สนับสนุนภัยปีนี้เตรียมทุกภัย62ล้าน ปภ.เขต6 พร้อมสนับสนุนตลอดเวลา ท้องถิ่นมีงบฉุกเฉินช่วยเหลือการประกาศภัยหนาวต้องอุณภูมต่ำกว่า15องศา ต่อเนื่อง 4 วันจึงปรกาศได้และให้ทางอำเภอทำแผนภัยหนาวรองรับด่วน ทางเกษตรพืชภัยแล้งต้องรอประกาศเช่นกัน

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode