กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กาชาดสากลเชิญประกวดวาดภาพสะท้อนความปลอดภัยในการทำงานของอาสาสมัคร

วันที่ 10 พ.ย. 2558 )
สภากาชาดไทย
 

คณะทำงานเพื่อการเข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัย ในคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC Safer Access Team) ขอเชิญเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสภากาชาดไทย ร่วมส่งภาพวาดทั้งประเภท Painting และ Drawing เข้าประกวดในหัวข้อ "What Safer Access means to you, your National Society , and the people and communities you serve?” เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวการเข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัย มีความสำคัญต่อการทำงานอาสาสมัคร และสำคัญต่อสภากาชาดไทย ในการเข้าไปให้ช่วยเหลือประชาชนและในชุมชนอย่างไร ทั้งนี้ภาพวาดที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเชื่อมโยงกับหลักการกาชาดข้อใดข้อหนึ่งใน 7 ประการด้วย เนื่องจากเป็นส่วนประกอบสำคัญที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถของสภากาชาดด้านการยอมรับ ความปลอดภัยและการเข้าพื้นที่

ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะนำไปจัดแสดงในการประชุมกาชาดระหว่างประเทศ ครั้งที่ 32 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส โดยให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนโหวตภาพที่ชื่นชอบ ภาพที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุดเป็นผู้ชนะและได้รับรางวัล หลังจากนั้นคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศจะนำผลงานที่ชนะการประกวดเผยแพร่ในเว็บไซด์ และพิจารณาจัดพิมพ์ต่อไป

ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด ต้องส่งผลงาน 2 ช่องทางคือ 1. ส่งภาพวาดต้นฉบับ และอธิบายแนวคิดของภาพ พร้อมแนบรูปถ่ายและประวัติของตนเองมายัง คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ ที่อยู่ 191-6-8, CTI Tower ชั้น 30 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 และ 2. ส่งไฟล์ภาพวาดมาที่อีเมล์ saferaccess@icrc.org ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการเข้าพื้นที่อย่างปลอดภัยได้ที่  https://www.icrc.org/eng/resources/documents/report/safer-access-all-national-societies-2013-11-07.htm 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0 2262 1680 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode