กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดเลยจัดกิจกรรมเปิดเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี

วันที่ 9 พ.ย. 2558 )
 
จังหวัดเลยเปิดเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี วางมาตรการ เมืองสะอาด เมืองปลอดภัย และเมืองที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว สร้างความประทับใจ ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวเข้าจังหวัดตลอดปีให้ได้ ๒ ล้านคน นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดเทศกาลท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ พร้อมทั้งจัดแถลงข่าวมาตรการรองรับบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย ในปีนี้ กิจกรรมแรก เป็นกิจกรรมตามมาตรการเมืองปลอดภัย โดยภาคเอกชนมอบหมวกนิรภัย จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อมอบให้กับนักเรียน นักศึกษาสวมใส่ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากการใช้รถใช้ถนน จากนั้นผู้ขับขี่ได้ร่วมกันขับขี่รถจักรยานยนต์รณรงค์ประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย ไปตามถนนสายต่างๆ ในเขตเทศบาลเมืองเลย จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และ นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวการท่องเที่ยวจังหวัดเลย เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดเลย มากที่สุด ว่า ในปีนี้จังหวัดเลยกำหนดมาตรการเพื่อสร้างความประทับใจและดึงดูดนักท่องเที่ยว คือ เมืองสะอาด เมืองปลอดภัย และเมืองที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ในมาตรการเมืองสะอาด จังหวัดเลยรณรงค์จัดการการเก็บขยะ และทำความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว สถานที่สาธารณะ ตลอดจนถนนหนทาง และชุมชนต่างๆ มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงขณะนี้สามารถกล่าวได้ว่า เป็นเมืองที่มีความสะอาดมากแห่งหนึ่งของประเทศไทย ในมาตรการเมืองปลอดภัย จังหวัดได้รณรงค์การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยว ทั้งความปลอดภัยด้านอาหาร ที่พัก การคมนาคม อาชญากรรม และเทคโนโลยี ในมาตรการเมืองที่เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยว ได้มีการประชุม สัมมนา และสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการสถานบริการ ทั้งที่พัก และร้านอาหาร เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวด้วยอัธยาศัยไมตรี และน้ำใจที่ดีงาม ราคายุติธรรม ไม่เอาเปรียบ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า ในเดือนพฤศจิกายน จะมีกิจกรรม เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ ๔ เนรมิตแปลงไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้เมืองหนาวมาจัดแสดงต้อนรับนักท่องเที่ยว เดือนธันวาคม มีงานไม้ดอกเมืองหนาวอำเภอภูเรือ สัมผัสบรรยากาศส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ท่ามกลางสายหมอกและลมหนาว เดือนมกราคม ชื่นชมกับดอกนางพญาเสือโคร่ง หรือซากุระเมืองไทย บานที่ภูลมโล อำเภอด่านซ้าย นอกจากนี้ จังหวัดเลยยังส่งเสริม และสนับสนุนบรรยากาศ เมืองท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ มีกิจกรรมปั่นจักรยานบนเส้นทางธรรมชาติ อากาศสดใส จิตใจเป็นมิตร มีเส้นทางที่สวยงามและท้าทายในทุกพื้นที่ นางสาวสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คัดเลือกจังหวัดเลย เป็นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวพิเศษ " เมืองต้องห้าม...พลาด " ส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่จังหวัดกว่า ๑.๗ ล้านคน และด้วยศักยภาพทางการท่องเที่ยว ทั้งด้านสภาพทางธรรมชาติ ภูเขา ป่าไม้ แม่น้ำ ศิลปวัฒนธรรม สภาพทางภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ ประกอบกับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของจังหวัด ในปีการท่องเที่ยว ๒๕๕๙ นี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ยังคงจัดให้จังหวัดเลย เป็นพื้นที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวพิเศษ " เมืองต้องห้าม...พลาด Plus " ร่วมกับจังหวัดอื่นๆ รวมทั้งจะส่งเสริมและผลักดันให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังจังหวัดเลย ไม่น้อยกว่า ๒ ล้านคน ในฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode