กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

วันที่ 29 ต.ค. 2558 )
 

จังหวัดขอนแก่นประชุมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558                            

                                                        วันที่ 29 ต.ค.58 ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานจัดการประชุมการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  ปั่นเพื่อพ่อ Bike FOR DAD  ซึ่งมีกำหนดการจัดกิจกรรมการปั่นเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 และจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดตั้งป้าย Cut OUT  เพื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรม เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเตรียมการ กำหนดแผนการดำเนินงาน ทำข้อมูลเส้นทางจักรยาน ระยะทาง 29 กม.  แผนผังจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมเสริมต่างๆ ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แนวคิด "รู้รัก สามัคคี” ให้คนรักกัน และร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนรักชาติ รักแผ่นดิน รักในหลวง  นอกจากนี้แล้วยังได้กำหนด แผนงาน สถานที่การจัดกิจกรรม แผนรักษาความปลอดภัย และระบบการจราจร แผนงานการแพทย์และการรักษาพยาบาล การประชาสัมพันธ์ จึงขอเชิญชวนสำหรับประชาชนผู้สนใจสามารถสมัครผ่านเว็ปไซต์ https://www.bikefordad2015.com/ www.khonkaen.go.th /khonkaen 6/ bikefordad ได้ตั้งแต่ 2 -15 พฤศจิกายน 2558  และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสีอสาร โทร./โทรสาร 0-4333-1515

          ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode