ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สพม.19 ผนึกกำลังแน่น กับ สพป.เลย 1, 2 ,3 และ สพป.หนองบัวลำภู 1 ,2 จัดมหกรรมรวมพลคนในฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย สู่ประชาคมอาเซียน ที่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันที่ 16 ก.ย. 2554 )
งานประชาสัมพันธ์ สพม.19
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) ร่วมกับ สพป.เลย เขต 1, 2, 3 และ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1, 2 จัดมหกรรมรวมพลคนในฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย สู่ประชาคมอาเซียน ที่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมรวมพลคนในฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย สู่ประชาคมอาเซียน ที่ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมีดร.ชัดเจน ไทยแท้ ผู้แทนจาก สพฐ. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียนในสังกัดทั้งหมด 6 เขต และผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
 
นายประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เขต 2 เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เขต 2 คณะนิเทศโรงเรียนในฝันระดับเขตตรวจราชการ และผู้บริหารโรงเรียนในฝัน โรงเรียนใกล้บ้านและโรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ได้มีมติร่วมกันจัดงานมหกรรมรวมพลคนในฝัน สร้างสรรค์เด็กไทย สู่ประชาคมอาเซียน ในวันนี้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถการใช้ ICT เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างครูและนักเรียนในการจัดกระบวนการเรียนการสอนผ่านระบบ ICT ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหาร ครูและนักเรียนในโครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน และโรงเรียนดีประจำอำเภอ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 รุ่นที่ 3 จำนวนกว่า 60 โรงเรียน
 
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม และวันที่ 15 กันยายน 2554 ที่โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ดร.ชัดเจน ไทยแท้ และคณะกรรมการประเมินโรงเรียนในฝัน ได้เข้าประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3(กฤตภาส ดวงไพชุม/ข่าว http://www.obec.go.th/news/11578 )
 
จำนวนคนอ่าน 820 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ