กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กษ. จัดการรณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มสุก

วันที่ 14 ต.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 398 คน)
 

กษ. จัดการรณรงค์ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มสุก

นางสาวฐิติรัตน์ ศรีธีระวิโรจน์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ ให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตัดปาล์มสุก ตามที่คณะอนุกรรมการเพื่อการบริหารจัดการปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มด้านการตลาด ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน ได้ปรับลดราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันทั้งทะลายและผลปาล์มร่วงจากเกษตรกรในราคาเดียวกัน ณ หน้าโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม และสำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (สกกร.) ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเรื่องราคารับซื้อผลปาล์มทะลายและผลปาล์มร่วงดังนี้

สำหรับการปรับราคารับซื้อผลปาล์มทะลายตามคุณภาพมาตรฐานที่มีเปอร์เซ็นต์น้ำมันไม่ต่ำกว่า 17% เพื่อเป็นไปตามสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มในตลาดต่างประเทศและในประเทศลดต่ำลง สำนักงานคณะกรรมการว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (สกกร.) ได้ออกประกาศ ปรับลดราคารับซื้อ อัตรานำมันร้อยละ 17 จาก ไม่ต่ำกว่า กิโลกรัมละ 4.20 บาท เป็นกิโลกรัมละ 3.20 บาท อัตราน้ำมันร้อยละ 18 กิโลกรัมละ 3.50 บา อัตราน้ำมันร้อยละ 19 กิโลกรัมละ 3.80 บาท อัตราน้ำมันร้อยละ 20 กิโลกรัมละ 410 บาท และอัตราน้ำมันร้อยละ 21 กิโลกรัมละ 4.40 บาท และถ้าอัตรานำมันที่สูงเกินร้อยละ 21 ทุก 1% ที่เพิ่มขึ้น จะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 0.30 บาท การกำหนดราคาดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2558 เป็นเวลา 30 วัน

ขอให้เกษตรกรชาวสวนปาล์มเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มคุณภาพ โดยมีข้อสังเกตจากทะลายปาล์มที่มีผลปาล์มสุก มีสีผลปาล์มสุกตรงตามพันธุ์ และมีผลปาล์มร่วงที่สุกตามธรรมชาติ 5-10 เมล็ดต่อทะลายหากเกษตรกรท่านใดที่จ้างตัดปาล์มน้ำมัน ก็ขอให้เกษตรกรช่วยกำกับและควบคุมให้ผู้รับจ้างตัดปาล์มน้ำมัน ตัดปาล์มน้ำมันคุณภาพดังกล่าวจะทำให้ได้อัตราน้ำมันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 19 และยังได้รับราคาที่สูงขึ้นด้วย

เกษตรกรชาวสวนปาล์ม มีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ ฝ่ายกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ โทรศัพท์หมายเลข 038 – 284204-5
 
***********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode