กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สพป.สตูล เตรียมความพร้อมการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2558

วันที่ 9 ต.ค. 2558 )
 
           เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2558 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล จ.สตูล  นายนิสิต  ชายภักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558  เพื่อชี้แจงแนวทางในการจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558  ให้คณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ขั้นตอนการจัดสอบอย่างชัดเจน  และดำเนินการด้วยความรัดกุม รอบคอบ เพื่อความบริสุทธิ์ ยุติธรรมและป้องกันการทุจริตในการจัดสอบครูผู้ช่วย  ระหว่างวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2558        
              ซึ่งได้ดำเนินการเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 14–20 ก.ย. 2558 ที่ผ่านมา  จำนวน 5 กลุ่มวิชา คือ กลุ่มวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์  และสังคมศึกษา  มีผู้สมัครและมีสิทธิสอบจำนวน  1449  คน โดยสอบข้อเขียนภาค ก และ ข  ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2558 กำหนดใช้ 2 สนามสอบ คือ สนามสอบที่ 1  โรงเรียนอนุบาลสตูล เป็นสนามสอบกลุ่มวิชาภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา  และสนามสอบที่ 2 โรงเรียนบ้านคลองขุด  เป็นสนามสอบกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์    ส่วนการสอบสัมภาษณ์ ภาค ค ในวันที่ 12 ตุลาคม 2558 จัดสอบที่โรงเรียนอนุบาลสตูล  
               ทั้งนี้ สพป.สตูล ได้วางมาตรการคุมเข้มในการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย  ดังนี้   1)การสแกนตัวผู้สมัครสอบทุกคนโดยเครื่องสแกนตรวจจับวัตถุโลหะ Walkthrough แบบเดินผ่าน และแบบ Handheld  โดยประสานกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสตูล  ประจำ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลสตูล  และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 436  ประจำ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านคลองขุด   โดยดำเนินการตรวจสแกนในช่วงก่อนเข้าห้องสอบทุกวิชา  พร้อมทั้งเดินตรวจตราความเรียบร้อยภายในห้องสอบ และบริเวณสนามสอบ  2)จัดพิมพ์ลายนิ้วมือหัวแม่มือขวาพิสูจน์ตัวผู้เข้าสอบทุกคนทุกวิชาที่สอบ ทั้งข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์  3) การบันทึกภาพผู้เข้าสอบทุกห้องทุกวิชาเพื่อป้องกันการเข้าสอบแทนกัน   4)ห้ามผู้เข้าสอบนำสัมภาระต่าง  ๆ  เช่น เครื่องมือสื่อสาร เครื่องคำนวณ  หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดเข้าไปในห้องสอบ  อนุญาตให้นำเข้าเฉพาะปากกา ดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ อุปกรณ์เหลาดินสอ  และ5)ผู้เข้าสอบห้ามออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode