กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เกษตรจังหวัดชลบุรี จัดการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด

วันที่ 30 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 454 คน)
 

เกษตรจังหวัดชลบุรี จัดการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด
 
 
วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม เพื่อเป็นหารแก้ไขปัญหาของจังหวัดและยังเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และรัฐวิสาหกิจ ส่วนวาระการประชุมเริ่มที่รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
นายสามารถ ชื่นวงศา เกษตรจังหวัดชลบุรี ได้รายงานว่า ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 รวมทั้งสิ้น 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น กลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น เกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวน ทำไร่ ไร่นาสวนผสม และทำนา เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และเผยแพร่เกียรติคุณต่อสาธารณะชนต่อไป
จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 จำนวน 8 สาขาอาชีพดังนี้ เกษตรกร สาขาอาชีพทำสวน ชนะเลิศได้แก่ นายวิชาญ บำรุงยา ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่วนรางวัลเกษตรกร สาขาอาชีพทำไร่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายบุญทรัพย์ มานะมุ่งประเสริฐ ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ส่วนประเภทเกษตรกร สาขาอาชีพทำนา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายไพบูลย์ หาทรัพย์ ตำบลสระสี่เหลี่ยม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ส่วนเกษตรกร สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางอุไร กันทะคำ ตำบลนาเริก อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ส่วนสมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายฉัตรมงคล วงศ์อนันท์ สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ส่วนที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายพิทักษ์ อำพันธ์ ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านห้วยตากด้วย ตำบลหนองตำลึง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ส่วนองค์กรเกษตรกรดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหัวถนน ตำบลหัวถนน อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี และรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกร ได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode