กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คปภ. มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น

วันที่ 30 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 390 คน)
 

คปภ. มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล อาสาสมัครประกันภัยดีเด่น

วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 จังหวัดชลบุรี ได้จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม เพื่อเป็นหารแก้ไขปัญหาของจังหวัดและยังเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ และรัฐวิสาหกิจ ส่วนวาระการประชุมเริ่มที่รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครประกันภัย โดยการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท เพื่อให้อาสาสมัครประกันภัยสามารถนำความรู้และข่าวสารด้านการประกันภัยไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนของตนเอง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันภัย และสามารถใช้สิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัยได้อย่างถูกต้องครบถ้วน และได้แต่งตั้งให้บุคคลที่ผ่านการอบรมเป็นอาสาสมัครประกันภัยจังหวัดชลบุรี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้พิจารณาเห็นว่ากลุ่มอาสาสมัครประกันภัยเป็นบุคคลที่เสียสละทำงานเพื่อสังคมได้อย่างดียิ่ง
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้จัดให้มีการคัดเลือกอาสาสมัครประกันภัยดีเด่น ประจำปี 2554 เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจแก่อาสาสมัครประกันภัย สำหรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดชลบุรี และระดับภาค ได้แก่ นางสาวศรีวรรณ จิตจินดา ได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายสายัณห์ สุทธิเจริญ ได้รับเกียรติบัตร พร้องเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายดวงกมล ยงประวัติ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาทตามลำดับ
 
****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode