กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์บ้านและสวนจัดสัมมนาเชิงวิชาการ DESIGN TREND 2015

วันที่ 24 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 691 คน)
 
ราชภัฏโคราช เปิดประสบการณ์บ้านและสวนจัดสัมมนาเชิงวิชาการ DESIGN TREND 2015
 
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) โดย นิตยสารบ้านและสวน และนิตยสาร Room จัดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง DESIGN TREND 2015 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ จากนั้นเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พลับ ลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ต่อด้วยการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง Design trends 2015 จากงาน Milan Fair 2015 ณ ประเทศอิตาลี ต่อด้วยงาน Maison & Objet 2015 ณ ประเทศฝรั่งเศส และงาน Chelsea Flower Show 2015 ณ ประเทศอังกฤษ โดยวิทยากรจากนิตยสารบ้านและสวน และนิตยสาร Room นอกจากนี้ยังมีการแนะนำแนวทางให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบทั้งสถาปัตย์ ภูมิสถาปัตย์ และการออกแบบภายใน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฎวรัตน์ ขจัดภัย อาจารย์
โปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

การสัมมนาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการออกแบบให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนา พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจถึงการออกแบบที่มีผลต่อสภาวะแวดล้อม การเรียนรู้วิธีการคิดของนักออกแบบต่างๆ ให้เป็นแนวทางในการออกแบบที่เป็นสมัยนิยมในยุคปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โดยมีข้อตกลงร่วมกันในการให้บริการทางวิชาการ และให้การสนับสนุนในเรื่องแหล่งความรู้ด้านวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับทางมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปต่อยอดความคิด ไปพัฒนาความสามารถ สู่การเป็นนักออกแบบที่มีศักยภาพต่อไป
 
****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode