กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ

วันที่ 11 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 599 คน)
 
สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
 
              นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม ได้กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ชุมชนปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ ระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น รวมทั้งสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อำเภอกำแพงแสนในวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้จะมีกิจกรรมเสวนากลุ่มบทบาทและหน้าที่การบริหารจัดการความปลอดภัยทางถนนในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ การแบ่งกลุ่มระดมสมอง นำปัญหาในเชิงพื้นที่ วิเคราะห์สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง แนวทางการแก้ไขปัญหานำไปสู่การดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม
 
*****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode