กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา และกิจกรรมชุมชนชาวคลองลดมลพิษ และเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 11 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 399 คน)
 
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เตรียมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา และกิจกรรมชุมชนชาวคลองลดมลพิษ และเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
 
             นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดจัดงานสรุปและนำเสนอผลการดำเนินงาน พร้อมเปิดศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีนศึกษา และกิจกรรมชุมชนชาวคลองช่วยมลพิษ และเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 18 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม นายวรพล จันทร์งาม ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 กล่าวว่า สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมออากาศ ในพื้นที่แม่น้ำท่าจีน แม้น้ำแม่กลอง และคูคลองสาขา เพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ทั้งนี้ภายในงานมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับชุมชนชาวคลองและเกษตร ที่เข้าร่วมและผ่านการประเมิน กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์เรียนรู้สิ่งแวดล้อมท่าจีน ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับโรงเรียนวัดดอนหวาย กิจกรรมชุมชนต้นแบบลดการก่อมลพิษ คลองกับน้ำ น้ำกับชีวิตชาวนครปฐม ร่วมกับชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ติดคลองสาขาแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม จำนวน 12 คลอง และกรพัฒนาศูนย์นวัตกรรมเพื่อการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือในการดำเนินงานกับเกษตรจังหวัดนครปฐม และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
 
*****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode