กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ราชภัฏโคราชประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่

วันที่ 14 ก.ย. 2558 )
 
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ ราชภัฏโคราช
ประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมการผลิตเครื่องปั้นดินเผารูปแบบใหม่


โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมวิชาการ ภายใต้ชื่อ นวัตกรรมการผลิตและกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาในรูปแบบใหม่ สำหรับชุมชนด่านเกวียนเพื่อเพิ่มโอกาส ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 29.2.2 โดยมี ดร.ดวงธิดา โคตรโยธา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิด และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และชุมชนด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
สำหรับการประชุมครั้งนี้ ได้มีการปรึกษาหารือตกลงร่วมกัน ในการจัดทำแผนงานวิจัยประกอบการเสนอของบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2559 เรื่อง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ภายใต้ชื่อ การวิจัยปัจจัยที่จะสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ โดยใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นถิ่น รวมถึงการนำอัตลักษณ์ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตมาร่วมใช้ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเกินสมดุล ซึ่งมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้นำในการจัดทำแผนงานวิจัย และดำเนินการนำเสนอของบประมาณให้ประสบผลสำเร็จในลำดับต่อไป
 
****************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode