กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
จังหวัดชุมพรมอบป้ายโครงการร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q restaurant

วันที่ 15 ก.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 627 คน)
 

จังหวัดชุมพรมอบป้ายโครงการร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q restaurant

จังหวัดชุมพร โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร มอบป้ายร้านอาหารที่ผ่านการรับรองจาก โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัย เลือกใช้สินค้า Q restaurant ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 7 ร้าน โดยนายวงศศิริ พรหมชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นผู้มอบ ซึ่งคณะกรรมการและคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนสินค้าเกษตรและอาหารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดชุมพร ได้ตรวจประเมินและตรวจรับรอง และผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการ ในปี 2558 จำนวน 4 ร้าน ได้แก่ นางพนิดา ศรีสุพรรณ จากร้านสิบสองปันนา, นายจีรวัฒน์ กมลวิริยะวัฒน์ จากร้านชมทุ่งสเต็กเฮาส์, นางสุฑามาส เที่ยงขำ ร้านเรือนชะเมา, นางสาวเกศลาวัณย์ สังขมรรทร ร้านเบียดแคมเรือ, และร้านที่ต่ออายุการรับรอง จำนวน 3 ร้าน ได้แก่ นางสุรางค์ วัชรพงศ์ จากร้านพริกหอม, นางสมศรี หีบขาว จากร้านปาปาซีฟู๊ด, นายพยุงศักดิ์ วงศ์ศุภลักษณ์ จากร้านสุกี้รถไฟ
จ่าเอก เฉลิมพล ญาณวิสุทธิสกุล เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ผลักดันให้มีการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยต่อผู้บริโภค โดยส่งเสริมการผลิตตั้งแต่ฟาร์มจนถึงการแปรรูปให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ตามมาตรฐาน เช่น มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ซึ่งจะมีการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องเหมาะสมและหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GAP) โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบรับรองแล้วจะให้มีการติดสัญลักษณ์ Q เพื่อรับรองมาตรฐานซึ่งจะทำให้สามารถสื่อสารกับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าได้อย่างปลอดภัย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เล็งเห็นว่าร้านอาหารเป็นช่องทางหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากต้องจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบมาใช้ในกรปรุงอาหารเป็นเมนูต่าง ๆ จำหน่าย มีร้านอาหารจำนวนมากที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคว่ามีรสชาติอร่อย แต่ผู้บริโภคก็ไม่อาจทราบหรือมั่นใจได้ว่าร้านอาหารเหล่านี้มีร้านใดบ้านที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ในปลายปีงบประมาณ 2553 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ จึงได้เริ่มโครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q หรือ Q restaurant ขึ้นเพื่อต่อยอดการดำเนินการเกี่ยวกับสินค้า Q โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดที่ใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ที่มีความปลอดภัยตามระบบการผลิต GAP และผ่านการรับรอง พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเอง (Self claim) ว่าผลผลิตไม่มีการใช้สารเคมีหรือใช้สารเคมีอย่างจำกัดเข้าสู่ร้านอาหาร และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั่วๆ ไป มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่องทางการจำหน่ายสินค้า Q ที่มีความปลอดภัยและสินค้าที่ผู้ผลิตรับรองตนเอง รวมทั้งสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิต ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้น
 
*********เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode