กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สพป.สตูล จัดงานชุมนุมลูกเสือสตูล-เปอร์ลิส สานสัมพันธ์ลูกเสืออาเซียน

วันที่ 13 ก.ย. 2558 )
 
          นายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล   เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือสตูล-เปอร์ลิส ปี 2558  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2558  ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อ.ละงู จ.สตูล โดยมี ผู้บริหารการศึกษาไทย มาเลเซีย  ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชา จากโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สังกัดกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย  และโรงเรียนในจังหวัดสตูล เข้าร่วมชุมนุมกว่า 250 คน  
           งานชุมนุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กิจการลูกเสือเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะชีวิต ความมีระเบียบวินัย เสียสละ และประสบการณ์บนความหลากหลายของวัฒนธรรมระหว่างไทย-มาเลเซีย ภายใต้การทำกิจกรรมหลัก อาทิ กิจกรรมผจญภัย บุกเบิก ทางไกลศิลปวัฒนธรรม/กีฬาพื้นบ้าน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความพร้อมในการอยู่ร่วมกันของประชากรและความสมานฉันท์แห่งมิตรประเทศอาเซียนที่มีอาณาเขตติดกัน อีกทั้งสนองพระราชดำริของมกุฎราชกุมารแห่งรัฐเปอร์ลิส ในความร่วมมือการศึกษาระหว่างกรมการศึกษารัฐเปอร์ลิสและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และสนองวาระจังหวัดสตูล  ด้านการสร้างความสัมพันธ์ชายแดนจังหวัดสตูลกับรัฐเปอร์ลิส และเกดะห์ ประเทศมาเลเซีย 
 เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode