กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เปิดบ้านโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 2554

วันที่ 8 ก.ย. 2554
 
ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เปิดบ้านโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 2554
         เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 กันยายน 2554 ดร.นิวัตร นาคะเวช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน PCC Loei Open House Fair มหากรรมเปิดบ้านโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 2554 พร้อมด้วยนายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ผอ. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู และนักเรียนนักศึกษา ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
          นายทินกร นนทการ ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาให้สาธารณชน และผู้สนใจทราบในผลการปฏิบัติงาน ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย เพื่อให้นักเรียนได้นำเสนอผลงาน และโครงการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นต่างๆที่แปลกใหม่ และเกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์การจบหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค และเพื่อเผยแพร่กิจกรรมความร่วมมือระหว่างโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลยกับบริษัทบางจากปิโตเลียม จำกัด มหาชนในการนำเสนอกิจกรรมในโครงการ Thailand Go Green (แสงแดดสุดยอดพลังงาน แห่งอนาคต Solar Energy For Future).


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode