กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว “โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2558/2”

วันที่ 31 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 800 คน)
 

เรียน บรรณาธิการข่าว และผู้สื่อข่าว
เรื่อง ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2558/2”กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการจัดงาน "โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ปี 2558/2” เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนที่มีความสนใจนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีไปต่อยอดหรือ ขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เป็นการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมของไทยใน การยกระดับความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการที่สามารถแข่งขัน ได้ระดับสากล

ซึ่งความพิเศษของโครงการครั้งนี้ สวทช. ได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยและภาคการศึกษาเพิ่มเติมรวมเป็น 9 แห่ง ทำให้มีผลงานวิจัยที่พร้อมให้ขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์มากถึง 82 ผลงาน ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ การเกษตร เวชสำอางค์ และพลังงาน เป็นต้น โดยผลงานวิจัยทั้งหมดและรายละเอียดของโครงการดังกล่าวจะเป็นอย่าง ไร ติดตามได้กับงานแถลงข่าวในครั้งนี้ นำการแถลงโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในการนี้ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช. จึง ขอเรียนท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมจัดทำข่าวงานแถลงข่าวดังกล่าว ตามวันเวลาและสถานที่ที่ปรากฎ และขอขอบคุณอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้สำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมาวัน : พฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558
เวลา : 10.30 - 12.20 น.
สถาน ที่ : ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระราม 6 กรุงเทพฯขอแสดง ความนับถือ
ฝ่าย ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช.
 

 
*********
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode