กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
มหาดไทย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมด้านอำนวยการ การประสานงาน และการสื่อสาร

วันที่ 14 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 572 คน)
 

มหาดไทย จัดการประชุมเตรียมความพร้อมด้านอำนวยการ การประสานงาน และการสื่อสาร

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2558 นายอาทิตย์ บุญญะโสภัต” ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ณ ห้องพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ตามที่กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ภายใต้ชื่อกิจกรรมว่า "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่” ในวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2558 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อเตรียมการด้านการอำนวยการ การประสารงาน และการสื่อสารระหว่างศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจราจร (ส่วนกลาง) กับศูนย์อำนวยการและประสานงานกรทะรวงมหาดไทย และศูนย์อำนวยการ่วมของจังหวัดชลบุรี

สำหรับจังหวัดชลบุรี นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้นายภวัต เลิศมุกดา ปลัดจังหวัดชลบุรีเป็นประธานประชุม และได้รายงานในประชุมว่า ขณะนี้จังหวัดชลบุรีได้เตรียมการด้านการอำนวยการ การประสานงาน และการสื่อสารระหว่างศูนย์รักษาความปลอดภัยและการจราจร (ส่วนกลาง) กับศูนย์อำนวยการและประสานงานกระทรวงมหาดไทย และศูนย์อำนวยการร่วมของจังหวัด รวมทั้งการติดตาม เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างเส้นทางการจัดกิจกรรม เช่น ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ข้อมูลสภาพภูมิภาคอากาศ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนชี้แจ้งการจัดทำกินเนสส์บุ๊ค เร็คคอร์ด ให้เป็นไปในแนวทางเดี่ยวกันอีกด้วย
*******************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode