กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
กรมการท่องเที่ยวอัดเงินอุดหนุนชุมชนตั้งเป้าพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน

วันที่ 5 ส.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 783 คน)
 
กรมการท่องเที่ยวอัดเงินอุดหนุนชุมชน ตั้งเป้าพัฒนาท่องเที่ยวไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 
กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งขับเคลื่อน "โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ปีที่ 2 หวังกระตุ้น 150 ชุมชนท่องเที่ยวให้เติบโตและพัฒนาทั้งในด้านสินค้า การบริการ สถานที่ท่องเที่ยว ตลอดจนการโฆษณาประชาสัมพันธ์ เชื่อมั่นพลังชุมชนจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่เข้มแข็งและยั่งยืน นางสาววรรณสิริ โมรากุล รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวเร่งเดินหน้า "โครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ปีที่ 2 หลังจากที่โครงการในปีแรกประสบความสำเร็จเกินความคาดหมาย โดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมการท่องเที่ยวและตัวแทนชุมชนทั่วประเทศเพื่อรับเงินอุดหนุนชุมชนในวงเงินรวม 8.2 ล้านบาท โดยมีชุมชนที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเข้ารับเงินอุดหนุน จำนวน 150 ชุมชนซึ่งแต่ละชุมชนจะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่ 5 หมื่น ถึง 1 แสนบาท ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของโครงการที่เสนอมา "กรมการท่องเที่ยวเล็งเห็นว่าชุมชนเป็นภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการท่องเที่ยว และควรเป็นผู้กำหนดแนวทางการพัฒนาเพราะคนในชุมชนจะรู้ดีที่สุดว่าตนเองต้องการอะไร จะเห็นได้ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่บริหารจัดการโดยคณะกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งจะสามารถพัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าประทับใจและตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว สามารถดึงอัตลักษณ์และวิถีชุมชนมาเป็นจุดขายได้อย่างน่าสนใจ" จากการศึกษาข้อมูลพบว่าชุมชนที่ดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวต้องการได้รับการสนับสนุนอย่างรอบด้าน ทั้งการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์ และแผนการตลาดซึ่งทุกโครงการจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณกรมการท่องเที่ยวจึงได้ริเริ่มโครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นใน งบประมาณ 2557 ซึ่งปรากฏว่าโครงการนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่สองในปีงบประมาณ 2558 นี้ โดยมีชุมชนจากทั่วประเทศยื่นขอรับเงินอุดหนุนทั้งสิ้น 400 ชุมชน แต่ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณจึงสามารถพิจารณาให้เงินอุดหนุนได้เพียง 150 ชุมชน ทั้งนี้ ชุมชนที่ขอรับเงินอุดหนุนฯ จะต้องมีสมาชิกรวมกันไม่น้อยกว่า 10 คน และร่วมกันดำเนินการด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชนไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยต้องจัดทำแผนงานโครงการว่าจะนำเงินไปใช้ทำอะไร จำนวนเท่าไหร่ เกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวต่อชุมชนอย่างไร อาทิ การพัฒนาศักยภาพภายในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วิถีชุมชน การปรับปรุงอาคารสถานที่ ศูนย์เรียนรู้ การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ อย่างไรก็ดีโครงการจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และหลังจากเสร็จสิ้นโครงการฯ ชุมชนจะต้องจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานเสนอต่อกรมการท่องเที่ยวด้วย นางวาด ยาเย็น ประธานกลุ่มจักสานผักตบชวา ตำบลสันป่าตอง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มจักสานผักตบชวาได้เข้าร่วมโครงการเงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยในปีที่ผ่านมาทางกลุ่มได้นำเงินไปใช้ในการปรับปรุงโรงเรือน และจัดซื้ออุปกรณ์ในการย้อมสี ซึ่งช่วยให้ทางกลุ่มสามารถพัฒนาการผลิตได้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบัน นอกจากทางกลุ่มจะผลิตกระเป๋าและเฟอร์นิเจอร์จากผักตบชวาแล้ว ยังพัฒนาการผลิตโดยนำเส้นใยผักตบชวาไปผสมกับฝ้ายเพื่อทำผ้าทอและตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าอีกด้วย ด้านนางสุรัตนา ภูมิมาโนช ประธานกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยว จังหวัดตราด กล่าวว่า การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว
เป็นอย่างมาก เพราะการท่องเที่ยวถือเป็นรายได้หลักอย่างหนึ่งของชุมชน ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวและพักค้างที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยว เฉลี่ยเดือนละ 900 คน ทำรายได้ให้ชุมชน
เดือนละ 5-8 แสนบาท เมื่อสามารถทำมาหากินที่บ้านเกิดได้ชาวบ้านก็ไม่ต้องออกไปทำงานต่างถิ่น เงินอุดหนุนที่ได้มาจึงไม่ใช่เพียงแค่การสร้างอาชีพแต่ยังเป็นการสร้างความสุขที่ยั่งยืน
 
* * * * * * * * *เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode