TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นคว้ารางวัลระดับประเทศด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ 31 ส.ค. 2554
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น
 
ข่าวที่ ๑๖๒๒/๒๕๕๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นกวาดรางวัลด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นกวาดรางวัลองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีผลงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตจากทั่วประเทศ นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ ผวจ.ขอนแก่นมอบรางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่นที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่การประชุมหัวหน้าส่วนราชการที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นตามที่กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทยได้จัดการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับเขตจากทั่วประเทศ 18 เขต ผลการแข่งขันปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นกวาดรางวัลมา 3 รางวัลคือ ประเภทองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 2. ประเภทเทศบาลขนาดกลาง ได้แก่ เทศบาลตำบลลำน้ำพอง อำเภอน้ำพอง และ ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาฝาย อำเภอภูผาม่าน ผู้ว่าราชการกล่าวแสดงความยินดีกับทั้ง 3 แห่งด้วยขอให้ตั้งใจทำงานและรักษาความดีครั้งนี้ไว้ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆเราก็ต้องพัฒนางานของเราให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเพราะอุบัติภัยหรือภัยพิบัติมันพร้อมที่จะเกิดขึ้นทุกเวลาโดยเฉพาะหน้าฝนนี้ต้องระวังเป็นพิเศษ เพราะจะมีฝนตกหนัก อาจเกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลาก เกิดดินโคลนถล่มได้ ทุกหน่วยต้องพร้อมสำหรับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้แนวภูเขาทางน้ำไหล ขอให้เฝ้าระมัดระวังและคอยติดตามข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ ข่าว/พิมพ์ คันฉัตร เพียรวิจัยธรณี.สปชส.ขอนแก่น

จำนวนคนอ่าน 124 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode