กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
พิธีเปิดงานแข่งขันแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26

วันที่ 8 ก.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 605 คน)
 
พิธีเปิดงานแข่งขันแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นายจิรวัฒน์ จุลศิริวัฒนวงศ์ แรงงานจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค ณ อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานในระดับเยาวชน มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล ส่งผลให้แรงงานที่มีฝีมือส่วนร่วมในการยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเป็นการคัดเลือกตัวแทนเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับประเทศต่อไป
สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 26 ระดับภาค จำนวน 22 สาขาอาชีพ มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 297 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะและฝีมือในอาชีพต่างๆ โดยเฉพาะสาขาช่างและบริการ เปิดโอกาสให้ผู้มีความสามารถและมีทักษะฝีมือในการทำงานในแต่ละสาขาอาชีพ ได้มีโอกาสแสดงฝีมือ ความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือในการทำงาน อีกทั้งเป็นการคัดเลือกเยาวชน เป็นตัวแทนภาคตะวันออก เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับประเทศ ณ ศูนย์โดยจะจัดขึ้นเป็นประจำทุก ๆ 2 ปี เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนภาคตะวันออก ในการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร และคัดเลือกเข้าแข่งขันระดับอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย จากนั้นจะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับนานาชาติ ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรรัฐ อาหรับ อามิเรตส์ ต่อไป
 
***********************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode