กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
มท. 1 ประชุมทางไกลเรื่องภัยแล้งและความคืบหน้าโครงการปั่นเพื่อแม่ Bike For Mom

วันที่ 8 ก.ค. 2558 )
 

กระทรวงมหาดไทยผ่านระบบทางไกล video conference system  เรื่อง การแก้ปัญหาภัยแล้ง  และ ความก้าวหน้ากิจกรรม ปั่นเพื่อแม่หรือBike For Mom

          วันนี้ (8 ก.ค.58) เวลา 09.30 น. ห้องประชุมดอกคูณชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นพลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการของกระทรวงมหาดไทย ที่ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบทางไกล video conference system  เรื่อง การแก้ปัญหาภัยแล้ง ของปภ. และ ความก้าวหน้าการจัดการการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนพรรษา83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ปั่นเพื่อแม่หรือBike For Mom โดยมีนายกำธร ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม รัฐบาลมีความเป็นห่วงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนรายได้เนื่องจากไม่สามารถทำการเกษตรได้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง สำหรับเกษตรกรที่นำอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เป็นต้น ไปจำนำที่สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ โรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศ โดยสำนักงานธนานุเคราะห์จะไม่คิดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 กันยายน 2558 ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับโอนโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3,000 โครงการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับมาดูแลเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการอุปโภค ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขุดเจาะบ่อบาดาลให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภค แต่วันนี้ประชาชนได้นำน้ำจากการขุดไปใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่จึงต้องหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค    ส่วนชาวขอนแก่นสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” อย่างต่อเนื่อง พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ซึ่งยอดสมัครเข้าร่วมกิจกรรม จนถึงขณะนี้มีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 3121 คน สำหรับ กิจกรรม "Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เป็นการให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ พร้อมร่วมแสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และแม่ของแผ่นดิน เป็นการเปิดโอกาสให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า ได้ร่วมกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอย่างทั่วถึง และเสริมสร้างความสามัคคีของคนในชาติ ที่จะร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการร่วมออกกำลังกาย ทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังให้ประชาชนรักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา อีกทั้งได้นำกิจกรรมดังกล่าวไปต่อยอดขยายผลต่อไป

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode