กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรประสบภัยแล้ง

วันที่ 8 ก.ค. 2558 )
 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง

                  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รัฐบาลมีความเป็นห่วงเกษตรกรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะผู้ที่ขาดแคลนรายได้เนื่องจากไม่สามารถทำการเกษตรได้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จัดโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง สำหรับเกษตรกรที่นำอุปกรณ์ทางการเกษตร เช่น เครื่องสูบน้ำ เครื่องปั่นไฟ เครื่องตัดหญ้า เครื่องพ่นยาฆ่าแมลง เป็นต้น ไปจำนำที่สำนักงานธนานุเคราะห์ หรือ โรงรับจำนำของรัฐทั่วประเทศ โดยสำนักงานธนานุเคราะห์จะไม่คิดดอกเบี้ยรับจำนำเป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง 30 กันยายน 2558 ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับโอนโครงการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก จำนวน 3,000 โครงการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับมาดูแลเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ขณะที่พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วงสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในเขตพื้นที่เมืองต้องแก้ไขปัญหาโดยเปิดบ่อน้ำบาดาลที่ปิดอยู่ ซึ่งต้องทำเรื่องขออนุญาต ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัดได้สั่งการให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขุดเจาะบ่อบาดาลให้ประชาชนได้มีน้ำอุปโภคบริโภค แต่วันนี้ประชาชนได้นำน้ำจากการขุดไปใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่จึงต้องหาวิธีแก้ปัญหาต่อไปในอนาคตเพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค

              แม่ช่วงนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกลงมาบ้างจากประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับวันที่ 6 ลงวันที่ 8

กรกฎาคม 2558 ช่วงวันที่ 8-13 กรกาคม 2558  แต่ก็มีปริมาณน้ำน้อย ขอนแก่น ส่วนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา  ศูนย์

อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างต่างๆจังหวัดขอนแก่นข้อมูลณ 7 กรกฎาคม 2558

 มีปริมาณน้ำฝนที่อำเภอมัญจาคีรี 8.2 มม.อ.บ้านไผ่ 15.4 มม. อ.แวงใหญ่ 10.7 มม.อ.โนนศิลา 5.3 มม.และอ.เมือง

11.0 มิลิลิเมตร เท่านั้น ติดตาม เพิ่มเติมได้ที่  www.khonkaen .tmd.go.th

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode