ภาพกิจกรรมกรม
พิธีมอบรางวัล "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี 2554 (ฝ่ายผลิตภาพ สพป.)

(จำนวนคนอ่าน 4194 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

พิธีมอบรางวัล "แม่ดีเป็นศรีของชาติ"
ประจำปี 2554
 
           สมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมกับ สภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบรางวัลแก่แม่ผู้ได้รับการคัดเลือก "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" ประจำปี 2554 จำนวน 16 คน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ โดยมี ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์  องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล พร้อมด้วยนายสมพร  เทพสิทธา นายกสมาคมส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ และประธานสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติประวัติ ให้เป็นที่แพร่หลาย เพราะเป็นปูชนียบุคคล ที่สมควรได้รับการยกย่องสรรเสริญให้เป็นตัวอย่างและแบบฉบับที่ดีของคนไทย พร้อมทั้งมีการสนทนาเรื่อง "แม่ดีเป็นศรีของชาติ" โดยมีพลตรีหญิงอุษณีย์  เกษมสันต์ ณ อยุธยา เป็นผู้ดำเนินการ ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
 
   วีรพัฒน์   ชื่นสมทรง  ภาพ/ข่าว
   โฆสิต   วงขจรสุข  บรรณาธิการ
จำนวนคนอ่าน 4195 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
ชื่อ ของคุณ : *
ความคิดเห็น : *