กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอนแก่นตั้งศูนย์บริการแบบเบร็ดเสร็จด้านการลงทุน

วันที่ 8 ก.ค. 2558 )
 

ขอนแก่นตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)

            ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS)เพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ   

               นายกำธร  ถาวรสถิต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า  ตามที่กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า รัฐบาลได้มีนโยบายด้านการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service : OSS   "การเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาด และโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ” และเพื่อให้การดำเนินงานของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดขอนแก่นจึงออกประกาศดังนี้ . เชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)ทุกกลุ่มทุกประเภทไปขึ้นทะเบียนโดยลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)www.sme.go.thหากมีข้อสงสัยสอบถามได้โดยตรงที่สายด่วน 1301 . ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งเปิดบริการรับลงทะเบียน ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยรับลงทะเบียนให้คำปรึกษาแนะนำ อำนวยความสะดวกแก่นักทุนและผู้ประกอบการ รวมทั้งตอบสงสัยต่างๆ

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode