กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
น่านเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ประมงปากนายเหนือเขื่อนสิริกิติติ์

วันที่ 7 ก.ค. 2558 )
ผวจ.น่าน
 
จากสถานการณ์ผลกระทบจากภัยแล้ง ในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์จังหวัดน่านเริ่มคลี่คลาย แต่ยังคงมีบางอำเภอที่ประสบภัยแล้งอยู่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเวียงสา นาน้อย นาหมื่น และสันติสุข ซึ่งที่อำเภอนาหมื่น พบว่าหมู่บ้านชาวประมงปากนาย ต.นาทะนุง ที่ตั้งเรือนแพในแม่น้ำน่าน บริเวณต้นน้ำเหนือเขื่อนสิริกิติ์ แม่น้ำน่านแห้งแล้งลงจนเห็นผิวดิน ไม่สามารถดำเนินวิถีชีวิตหาเลี้ยงครอบครัวได้ 

<dd>นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่ร่วมกับ นายอำเภอนาหมื่น เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่น กำนัน –ผู้ใหญ่บ้าน จึงได้สั่งการให้หน่วยงานที่ดูแล ผู้ที่เดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยและไม่สามารถประกอบอาชีพประมง แยกเป็นเรือนแพ 96 ครอบครัว และอาศัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ 114 ครอบครัว

<dd>ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า " ขณะนี้กำลังดำเนินการสำรวจและรวบรวมข้อมูลครัวเรือนของชาวบ้าน หมู่บ้านชาวประมงปากนาย โดยจะนำเข้าที่ประชุม คณะรักษาความสงบแห่งชาติจังหวัดน่าน ดูแนวเขตที่อยู่อาศัย โดยมิให้ขัดต่อระเบียนกฎหมาย ที่ดินทำกิน และไม่กระทบต่อธรรมชาติโดยเป็นการป้องกันไม่ให้ลุกล้ำในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น ให้ได้มีที่อยู่อาศัยชั่วคราวไปพลางก่อน.

นิสารัชต์ นิลสว่าง/รายงาน

   เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode