กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง"

วันที่ 10 มิ.ย. 2558 )
 

ขอเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าว "สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง" ซึ่งจะเป็นการแถลงผลการศึกษาแนวโน้มใหม่ของตลาดสีไทย จากงานวิจัยปี 2558 โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ ร่วมจัดโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายนนี้ เวลา 9:30-13:00 น. ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain ชั้น 1 อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬาฯ 12 (ข้างมาบุญครอง) ถนนพญาไท

ขอความกรุณาแจ้งยืนยันการเข้าร่วมงานภายในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายนนี้ มายังโทรสาร 02-952-5062 หรืออีเมล kanchana.earth@yahoo.com
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณกาญจนาได้ที่เบอร์ 02-952-5061 นะคะ


(ร่าง) กำหนดการงานแถลงข่าว
"สีปลอดสารตะกั่วใกล้เป็นจริง”
แถลงข่าวผลวิจัยโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 9:30-13:00 น
ณ ห้องประชุม Dipak C.Jain ชั้น 1 อาคารศศนิเวศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมจัดโดย มูลนิธิบูรณะนิเวศ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี และแผนงานพัฒนาวิชาการและกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


09:30-10:00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร

10:00-10:20 น. "ผลสำรวจสารตะกั่วในสีทาบ้าน 100 ตัวอย่าง 56 ยี่ห้อ”
โดย คุณอัฏฐพร ฤทธิชาติ นักวิจัยมูลนิธิบูรณะนิเวศ

10:20-10:40 น. "ความคืบหน้าของกฎหมายควบคุมสารตะกั่วในสี และการปรับตัวของผู้ประกอบการ”
โดย คุณเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

10:40-11:30 น. ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นต่อผลการศึกษาและร่วมอภิปราย
· รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
· อาจารย์ชาญณรงค์ ไวยพจน์ ประธานอนุกรรมการวิชาการด้านวิศวกรรมความปลอดภัย
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
· ตัวแทนผู้ผลิตสี*
· คุณทัศนีย์ แน่นอุดร บรรณาธิการนิตยสารฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
· รศ.ภก.ดร. วิทยา กุลสมบูรณ์ รองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข และรองประธานคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาปฏิรูปแห่งชาติ*
ดำเนินรายการโดย คุณอิฐบูรณ์ อ้นวงษา เจ้าหน้าที่ศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภค มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

11:30-12:00 น. ถาม-ตอบ


12:00-13:00 น. ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน***รอการยืนยัน
**อาหารกลางวันจำกัดเฉพาะผู้ที่ยืนยันเข้าร่วมงานล่วงหน้า
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode