กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ราชภัฏโคราช โชว์งานวิจัยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

วันที่ 9 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 759 คน)
 

ราชภัฏโคราช โชว์งานวิจัยสุดเจ๋ง คว้ารางวัลนักวิจัยดีเด่น
ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ


เมื่อวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ "ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 3” ภายใต้ชื่อ สหวิทยาการ งานวิจัย และนวัตกรรมอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิดา ผาติเสนะ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าร่วมงาน
สำหรับการเข้าร่วมงานครั้งนี้ มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นจากการนำเสนอประวัติและผลงานวิจัยที่เป็นที่ยอมรับ ประเภทผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
การจัดโครงการครั้งนี้ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานวิจัย และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไป
ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาสนา ภานุรักษ์ ที่ได้นำความรู้ ประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยไปเผยแพร่สู่สาธารณชน พร้อมทั้งสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ซึ่งเป็นเสมือนแรงผลักดันให้คณาจารย์ และนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยทุกท่าน ได้ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมโครงการต่างๆ บนเวทีวิชาการระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ก้าวไปสู่ระดับประเทศ และระดับนานาชาติต่อไป
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode