กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
วัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี

วันที่ 28 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 380 คน)
 

วัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดพิธีมอบโล่ในโครงการ"การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี (การทำหนังสือการ์ตูน) ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้หัวข้อ ค่านิยม 12 ประการ ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบโล่ ให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ชนะการประกวดในโครงการ การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี (การทำหนังสือการ์ตูน) ภายใต้หัวข้อ ค่านิยม 12 ประการ
 
จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการ"การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดชลบุรี (การทำหนังสือการ์ตูน) ประจำปีงบประมาณ 2558 ภายใต้หัวข้อ ค่านิยม 12 ประการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพื่อผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และเผยแพร่สื่อสู่สาธารณะ อีกทั้งยังเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในระดับจังหวัด และผลการตัดสินผลการประกวดประกวดดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 โดยมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่โรงเรียนบางละมุง (ทีม1) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 ได้แก่ โรงเรียนชลกันยานะกูล (ทีม1) รางวัลชมเชย มี 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนชลกันยานุกูล (ทีม2) และโรงเรียนบางละมุง (ทีม2)
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode