กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมสื่อมวลชนรณรงค์โครงการเมืองขอนแก่นปลอดบุหรี่

วันที่ 28 พ.ค. 2558 )
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมสื่อมวลชนท้องถิ่นสร้างกระแสรณรงค์ขอนแก่นเมืองปลอดบุหรี่

               มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมสื่อมวลชนสนับสนุนโครงการเมืองขอนแก่นปลอดบุหรี่ รณรงค์สร้างกระแสรณรงค์นักสูบหน้าใหม่

               นายเฉลิมชัย จันทรเสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 -12.00 น น ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น   มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดอบรมสื่อมวลชนสนับสนุนโครงการเมืองขอนแก่นปลอดบุหรี่ รณรงค์สร้างกระแสรณรงค์นักสูบหน้าใหม่ จากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 19 พ.ศ.2553 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ กำหนดสถานที่ห้ามสูบบุหรี่ 100 วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์ให้จังหวัดขอนแก่นเป็นเมืองปลอดบุหรี่ สนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบในจังหวัดขอนแก่น บูรณาการสื่อมวลชนทุกสาขาประชาสัมพันธ์ขอนแก่นรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน กลุ่มเป้าหมายสื่อมวลชนท้องถิ่น วิทยุชุมชนในจังหวัดขอนแก่นจำนวน 50 คน ร่วม กิจกรรมรณรงค์สร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้สนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก รณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจถึงพิษภัยของบุหรี่ และเชิญชวนประชาชนจังหวัดขอนแก่นร่วมลงชื่อสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่   สืบเนื่องจากองค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก โดยในปีนี้ กำหนดการณรงค์ไว้ว่า World No Tobacco Day การจัดกิจกรรมร่วมลงชื่อสนับสนุนสนับสนุนพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ แทนฉบับเดิมที่ใช้มา 23 ปีแล้ว ทำให้ล้าสมัยไม่ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ๆ และไม่ทันกับกลยุทธ์การตลาดของบริษัทบุหรี่ ประเทศไทยมีข้อผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาควบคุมยาสูบ องค์การอนามัยโลก ในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับที่อนุสัญญากำหนด เพื่อคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากพิษภัยยาสูบ     สำหรับพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบฉบับใหม่ มีประชาชนจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศร่วมลงชื่อสนับสนุนแล้ว 3,921,092 ราย

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode