กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การกำหนดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 28 พ.ค. 2558 )
 

การกำหนดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล

                                นายกำธร ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์

                 ผู้อำนวยการสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558เรื่องการกำหนดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อให้การกำหนดค่าใช้จ่ายในการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(7) ประกอบมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพ.ศ. 2517 เห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทวงการคลัง ดังนี้ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ร้อยละ 2 จังหวัด คลังจังหวัด หน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ได้รับค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบควบคุมดู และการจำหน่ายรายย่อยและบุคคลทั่วไปและคนพิการและสมาชิกจำหน่ายของหน่วยงาน  ส่วนตัวแทนจำหน่ายและสมาชิกร้อยละ 12ตัวแทนจำหน่ายรายย่อยประเภทบุคคลทั่วไปและพิการส่วนกลาง ตัวแทนรายย่อยประเภทบุคคลทั่วไปและพิการภูมิภาค สมาชิก จำหน่ายของสมาคมองค์การจำหน่ายสลากงวดวันที่ 16 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode