กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลและการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายตามแนวทางปฏิรูปการจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล

วันที่ 28 พ.ค. 2558 )
 

การจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลและการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายตามแนวทางปฏิรูประบบการจัดการสลาก

 

                                           นายกำธร ถาวรสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า พลตรี ฉลองรัฐ นาคอาทิตย์

  ผู้อำนวยการสำนักสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558เรื่องการจัดสรรสลากกินแบ่งรัฐบาลและการคัดเลือกตัวแทนจำหน่ายตามแนวทางปฏิรูประบบการจัดการสลากเริ่มดำเนินการตั้งแต่งวด วันที่ 16 มิถุนายน 2558 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดสรรสลากให้แก่ตัวแทนรายย่อย(รายเดิม) ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยปรับจำนวนให้ได้รับเท่าๆกันทุกรายละ 5 เล่มคู่(เล่มละ 8,000 บาท) สลากที่เหลือจากการปรับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะจัดสรรให้กับบุคคลทั่วไปและคนพิการที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้ตามลำดับตามประกาศสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 โดยให้ได้รับคนละ 5 เล่มคู่ (เล่มละ 8,000 บาท) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะแยกสำรองประเภทบุคคลทั่วไปและคนพิการที่ขึ้นบัญชีสำรองให้เป็นรายจังหวัดและให้ตัวแทนจำหน่ายได้รับการจัดสรรสลากไปรับสลากที่จังหวัดภูมิลำเนาที่แจ้งไว้ และส่งบัญชีสำรองประเภทบุคคลทั่วไปและคนพิการให้จังหวัดเก็บไว้เป็นหลักฐาน เพื่อเรียกบุคคลมารับสลาก กรณีหากมีสลากคงเหลือในจังหวัด กรณีสลากตัวแทนตำหน่ายคนพิการจำนวน 10,000 เล่มคู่(เล่มละ 8,000 บาท) ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งไปให้ไปรับสลากที่จังหวัดตามความประสงค์ที่แจ้งไว้แล้ว ซึ่งแยกไว้เป็นรายจังหวัด โดยแยกภูมิลำเนาที่ลงทะเบียนส่งบัญชีคนพิการให้จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบจัดสรรสลากให้คนพิการตามบัญชีสำรองของแต่ละจังหวัดหากมีสลากคงเหลือเฉพาะในส่วนนี้ต่อไป สมาคมคนพิการ องค์กร และมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับคนพิการจำนวน 239 รายที่คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งแนวทาง วันที่ 8 เมษายน -10 เมษายน 2558 สำหรับสลากที่เหลือของสมาคมคนพิการ องค์การ และมูลนิธิที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนพิการจำนาน 14 ราย ตามประกาศเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 โดยให้ได้รับคนละ 3 เล่มคู่ (เล่มละ 8,000 บาท) แสดงตัวที่สำนักสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนทำสัญญาและแจ้งให้รับสลากที่ภูมลำเนาสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเรื่องราวร้องทุกCall Center ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 07.30-15.30 น โทรศัพท์ 023451466 เว้นวันหยุดราชการหรือwww.glo.or.th

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode