กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช จับมือ กระทรวงพานิชย์ ร่วมพัฒนานักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จัดอบรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่

วันที่ 26 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 444 คน)
 

ราชภัฏโคราช จับมือ กระทรวงพานิชย์ ร่วมพัฒนานักศึกษา
เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ จัดอบรมสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่


โปรแกรมวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพานิชย์ จัดโครงการอบรมเชิงทฤษฏี และเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ "Young & Smart Accountants” เมื่อวันที่ 12-15 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมวิทยาการจัดการ 8 โดยได้รับเกียรติจาก นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้การต้อนรับประธานในพิธีและคณะวิทยากร

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง ภารกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดย นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ต่อด้วยเรื่อง ความสำคัญของนักบัญชีกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ โดย นางสาวธัญพร อธิกุลวริน นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ นอกจากนี้ยังมีหัวข้อการอบรมที่น่าสนใจ อาทิ เส้นทางสู่ความสำเร็จนักบัญชีมืออาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ และการอบรมฝึกปฏิบัติงานในลักษณะสถานการณ์จำลองการปฏิบัติงานจริง

การจัดโครงการอบรมครั้งนี้ สืบเนื่องจากโปรแกรมวิชาการบัญชี ได้มีการจัดทำโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพานิชย์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะพัฒนานักบัญชีรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพนักบัญชีของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการวิชาชีพบัญชีในประเทศต่างๆ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงได้ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสายงานในวิชาชีพบัญชี พร้อมทั้งปรับทัศนคติให้นักศึกษาทางด้านการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันได้อย่างเต็มความสามรถ
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode