กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช แสดงผลงานด้านศิลปะในโครงการศิลปศึกษานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 26 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 397 คน)
 

ราชภัฏโคราช แสดงผลงานด้านศิลปะในโครงการศิลปศึกษานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 11-15 พฤษภาคม 2558 โปรแกรมวิชาศิลปศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดโครงการ การแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้ชื่อ ART Education Thesis Exhibition 2015 ณ อาคาร 31 ชั้น 1 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร น้อยน้ำใส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ และนักศึกษา ร่วมชมการแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์
กิจกรรมภายในงาน มีการจัดแสดงผลงานศิลปศึกษานิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย งานด้านจิตกรรม ภาพพิมพ์แกะไม้ ประติมากรรม การออกแบบ และงานด้านสื่อการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาสายวิชาชีพครู ด้านศิลปศึกษา นำข้อมูลความรู้ ความสามารถตลอดหลักสูตรการเรียนการสอน มาสร้างสรรค์วิเคราะห์ผลงานศิลปะ ตามแนวคิดมุมมองความถนัดของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งนำเสนอผลงานภายใต้โครงการศิลปศึกษานิพนธ์มาเผยให้ผู้สนใจได้เห็นถึงความงามของศิลปะในรูปแบบต่างๆ และยังเป็นการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะให้กับนักศึกษา ตลอดจนเป็นการบริการวิชาการทางศิลปะสู่สาธารณชนด้วย
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode