กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ส่งเสริมความเป็นครูให้นักศึกษา จัดโครงการพบครูมือชีพ

วันที่ 1 เม.ย. 2558 )
 

โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์
ส่งเสริมความเป็นครูให้นักศึกษา จัดโครงการพบครูมือชีพ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 โปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการ "พบครูมืออาชีพ” ณ ห้อง 31.06.06 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นำสุข นวพงษ์พิพัฒน์ ประธานโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพร้อมให้การต้อนรับวิทยากรและนักศึกษา จากนั้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ครูสมพร แก้ววัน อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองแดง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากรให้ความรู้
การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนการสอนด้านคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับครูต้นแบบที่เป็นมืออาชีพ และส่งเสริมให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพครูอย่างมืออาชีพ
**************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode