TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สาธารณสุขปากน้ำจัดโครงการ นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว

วันที่ 15 ส.ค. 2554
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
 
สาธารณสุขปากน้ำจัดโครงการ นมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว
 
          สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ รณรงค์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสุขภาพและพัฒนาการที่ดีของลูก
         นายแพทย์วีรพล นิธิพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กำหนดจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 ณ สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง
        การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้แม่และประชาชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงผลดีในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ตลอดจน เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ซึ่งมีผลอย่างมากต่อพัฒนาการเด็กไทย โดยมีกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และการให้คำปรึกษาเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ทั้งนี้ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ คือการเริ่มต้นชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับลูกน้อย เพราะนมแม่เป็นทั้งอาหารกาย อาหารสมอง อาหารใจให้แก่ลูก ทารกที่ได้กินนมแม่จะเจริญเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้ง เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อนมผง องค์การอนามัยโลกและองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ แนะนำให้ทารกกินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน โดยที่ไม่ต้องให้อาหารอื่นหรือแม้แต่น้ำ ให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ควบคู่กับอาหารตามวัยจนลูกอายุครบ 2 ปี หรือนานกว่านั้น นอกจากนี้ อาสาสมัครสาธารณสุข จะมีบทบาทสำคัญในการสำรวจหญิงตั้งครรภ์ เยี่ยมบ้านหญิงหลังคลอด เผยแพร่ความรู้ และชักชวนให้แม่หลังคลอดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
       จึงขอเชิญชวนแม่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวนาน 6 เดือน เพื่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีของลูก
จำนวนคนอ่าน 211 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode