กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 เชียงใหม่ รวม 7 วัน เสียชีวิตแล้ว 13คน เกิดอุบัติเหตุรวม 119 ครั้ง บาดเจ็บรวม 118 คน สาเหตุมาสุราและขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาก

วันที่ 16 เม.ย. 2558 )
ปภ.
 

                  สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ประจำวันที่ 9- 15 เมษายน 2558 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 13 คน อุบัติเหตุสะสม 119 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 118 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากยังมาจากพฤติกรรมเมาสุราและขับรถเร็ว

        สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 9-15 เมษายน     2558 จำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 119 ครั้ง มากกว่า ปี 2557 จำนวน 3 ครั้ง (เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 2.59 ของปี 2557)  อำเภอ        ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ได้แก่ (1) อำเภอฝาง จำนวน 14 ครั้ง (2)เมืองเชียงใหม่และดอยสะเก็ด จำนวน 10 ครั้ง (3)สันทราย สันป่าตอง และแม่ริม 9 ครั้ง (4)อมก๋อยและสารภี จำนวน 6 ครั้ง (5)หางดง ดอยเต่า และดอยหล่อ จำนวน 5 ครั้ง (6)แม่แจ่ม แม่อาย พร้าว และไชยปราการ จำนวน 4 ครั้ง (7)จอมทอง จำนวน 3 ครั้ง (8)เชียงดาว ฮอด และแม่ออน จำนวน 2 ครั้ง (9)แม่แตง สะเมิง         สันกำแพง  เวียงแหง แม่วาง และกัลป์ยาณิวัฒนา จำนวน 1 ครั้ง

                        จำนวนผู้เสียชีวิต 13 คน (ชาย 12 คน หญิง 1 คน) มากกว่า ปี 2557 จำนวน 4 คน (คิดเป็นร้อยละ 44.44 ของปี 2557) อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ เมือง ดอยสะเก็ด แม่อาย และสันป่าตอง จำนวน 2 คน และฝาง สารภี หางดง ดอยหล่อ และไชยปราการ จำนวน 1 คน

                        อำเภอที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บ 118 คน (ชาย 98 คน หญิง 20 คน) น้อยกว่าปี 2557 จำนวน 26 คิดเป็นร้อยละ 18.00 อำเภอที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ (1)ฝาง 14 คน (2)แม่ริม 10 คน (3)เมืองเชียงใหม่ สันทราย และสารภี 9 คน (4)ดอยสะเก็ดและสันป่าตอง 8 คน (5)อมก๋อยและดอยหล่อ 6 คน (6)แม่แจ่ม พร้าว และดอยเต่า 5 คน (7)หางดง 4 คน (8)จอมทอง และไชยปราการ 3 คน  (9)เชียงดาว แม่อาย ฮอด และแม่ออน 2 คน (10)แม่แตง สะเมิง สันกำแพง เวียงแหง แม่วาง และ   กัลยณิวัฒนา 1 คน

            สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 5 ลำดับแรก ได้แก่ (1)เมาสุรา (2)ขับรถเร็ว (3)มอเตอร์ไวด์ไม่ปลอดภัย (4)ทัศนวิสัยไม่ดี (5)ตัดหน้ากระชั้นชิด ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ ลักษณะสถานที่ที่เกิดเหตุ ได้แก่ (1)ทางตรง (2)ทางโค้ง (3)ทางแยก  ประเภทถนน 3 ลำดับแรกที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่    (1)ถนน อบต./หมู่บ้าน (2)ถนนกรมทางหลวง (3)ถนนในเมืองและเทศบาล ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา  3 ลำดับแรก (1)16.01 - 20.00 น. (2) 12.01 – 16.00 น. (3) 00.01 – 04.00 น.   ช่วงอายุผู้ประสบอุบัติเหตุ 3 ลำดับแรก      (1)50 ปีขึ้นไป (2) 20 - 24 ปี (3) 30– 49 ปี

                                                    ................................           

 

นิสารัชต์  นิลสว่าง

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode