กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญชวน สร้างวินัยกับ 4 ป. ขับขี่ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดเอดส์ ปลอดติดยา

วันที่ 15 เม.ย. 2558 )
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมรณรงค์และสร้างวินัยให้กับตนเองในการขับขี่ปลอดภัย  ปลอดโรค ปลอดเอดส์ ปลอดติดยา ช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ของไทย  เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่าปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ปัญหาผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ติดยาเสพติด มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้รัฐบาลต้องนำงบประมาณมาบำบัดรักษาผู้ป่วยจากการเกิดอุบัติเหตุ,ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ติดยาเสพติดจำนวนมาก แทนที่จะนำงบประมาณไปพัฒนาด้านอื่นให้ประเทศเจริญก้าวหน้า  ดังนั้นเพื่อสร้างความตระหนักและร่วมมือกันลดอุบัติเหตุ            ลดอัตราผู้เสพยา และลดผู้ติดเชื้อรายใหม่ มาร่วมสร้างวินัยให้กับตนเองกับการปฏิบัติตัวเบื้องต้น ด้วยการไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ไม่ใช้เข็มฉีดยาร่วมกันและใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่น      เพื่อสร้างครอบครัว สร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตลอดไป

....................................................................................................................................

จิตธิมา  รัตนสุนทร: ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode