กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 เชียงใหม่ รวม 6 วัน เสียชีวิตแล้ว 10 เกิดอุบัติเหตุ รวม 101 ครั้ง บาดเจ็บรวม 100 คน สาเหตุมาสุราและขับรถเร็วเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมาก

วันที่ 15 เม.ย. 2558 )
 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุ

ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ประจำวันที่ 9- 14 เมษายน 2558 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 10 คน อุบัติเหตุสะสม 101 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 100 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุมากยังมาจากพฤติกรรมเมาสุราและขับรถเร็ว

        สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำวันที่ 14 เมษายน 2558

จำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น 17 ครั้ง มากกว่า ปี 2557 จำนวน 1 ครั้ง (เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 6.25 ของปี 2557)  อำเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ได้แก่ (1) อำเภอฝาง จำนวน 4 ครั้ง (2) อำเภอแม่ริม , พร้าว , สันป่าตอง และอำเภอสันทราย จำนวน 2 ครั้ง

(3) อำเภอเมืองเชียงใหม่ ,  หางดง , อมก๋อย , สารภี และอำเภอเวียงแหง จำนวน 1 ครั้ง จำนวนผู้เสียชีวิต 2 คน (ชาย) มากกว่า ปี 2557 จำนวน 1 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของปี 2557) ได้แก่ อำเภอหางดง และอฝาง จำนวนผู้บาดเจ็บ 16 คน (เป็นชาย 14 หญิง 2) น้อยกว่า ปี 2557 จำนวน 1 คน (ลดลง คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของปี 2557) อำเภอที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บ ได้แก่

(1) อำเภอฝาง และ อำเภอพร้าว จำนวน 3 คน (2) อำเภอแม่ริม, สันป่าตอง และสันทราย จำนวน 2 คน (3) อำเภอเมืองเชียงใหม่, อมก๋อย, สารภี  แลอเวียงแหง จำนวน 1 คน อำเภอที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จำนวน 15 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอจอมทอง, แม่แจ่ม, เชียงดาว, ดอยสะเก็ด, แม่แตง, สะเมิง, แม่อาย, สันกำแพง, ฮอด, ดอยเต่า, ไชยปราการ, แม่วาง, แม่ออน, ดอยหล่อ และกัลยาณิวัฒนา

            สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดยังมาพฤติกรรม (1)เมาสุรา (2)ขับรถเร็ว (3)มอเตอร์ไวด์ไม่ปลอดภัย ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุเรียงตามลำดับ ได้แก่ (1)จักรยานยนต์ (2)รถปิคอัพ (3)จักยาน ลักษณะสถานที่ที่เกิดเหตุ ได้แก่ (1)ทางตรง (2)ทางโค้ง (3)ทางแยก  ประเภทถนน 3 ลำดับแรกที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ (1)ถนน อบต./หมู่บ้าน (2)ถนนกรมทางหลวง (3)ถนนทางหลวงชนบทช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา 3 ลำดับแรก (1) 12.01 – 16.00 น. (2)16.01 - 20.00 น. (3) 00.01 – 04.00 น.ช่วงอายุผู้ประสบอุบัติเหตุ 3 ลำดับแรก (1) 30– 49 ปี (2) 50 ปีขึ้นไป (3) 20 - 24 ปี 

            สำหรับการตรวจตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม (10 รสขม) มีการเรียกตรวจ 16,227 คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีจำนวน5,901 ราย คิดเป็นร้อยละ36.40 ลำดับการกระทำผิดสูงสุด ได้แก่(1)ไม่สวมหมวกนิรภัย2331คน ร้อยละ 39.50 (2) ไม่มีใบขับขี่ 2137 คน ร้อยละ 36.21 (3)ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 555 คน ร้อยละ 9.41 (4)มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 437 คน ร้อยละ 7.41 (5)เมาสุรา 156คน ร้อยละ 2.64 (6)ความเร็วเกินกำหนด 120 คน ร้อยละ 2.03 (7)โทรศัพท์ขณะขับขี่ 85 คน ร้อยละ 1.44 (8)ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 40คน ร้อยละ 0.68 (9)ขับรถย้อนศร 28 คน     ร้อยละ 0.47 (10)แซงในที่ คับขัน  12คน ร้อยละ 0.20

                                                       ...........................
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode