กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เชียงใหม่สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปี 2558 รวม 3วั น เสียชีวิตแล้ว 5 เกิดอุบัติเหตุรวม 66 ครั้ง บาดเจ็บรวม 66 คน สาเหตุยังคงเกิดจากเมาสุราเป็นอันดับหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่กำชับให้ด่านชุมชนเข้มงวดกวดขันมากที่สุด

วันที่ 13 เม.ย. 2558 )
 

                   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการปฏิบัติการป้องกันและ

ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ประจำวันที่ 9- 12 เมษายน 2558 มีผู้เสียชีวิตแล้ว 5 คนอุบัติเหตุสะสม 66 ครั้ง บาดเจ็บสะสม 66 คน

 <dd>  สถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 ของจังหวัดเชียงใหม่ ของวันที่ 12 เมษายน 2558จำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้น  18  ครั้ง น้อยกว่า ปี 2557 จำนวน 2 ครั้ง (ลดลง คิดเป็นร้อยละ 10 ของปี 2557)อำเภอที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ได้แก่ (1) อำเภอฝาง จำนวน 4 ครั้ง (2) อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 3 ครั้ง (3) อำเภอเมืองเชียงใหม่ , ดอยสะเก็ด ,แม่ริม จำนวน 2 ครั้ง (4) อำเภอจอมทอง , แม่อาย , พร้าว , สันทราย , ดอยหล่อ    จำนวน 1 ครั้ง  มีผู้เสียชีวิต 3 คน เท่ากับ ปี 2557 จำนวน 3 คน (คิดเป็นร้อยละ 0 ของปี 2557) มีผู้บาดเจ็บ 16 คน (เป็นชาย13 หญิง 3) น้อยกว่า ปี 2557 จำนวน 2 คน (ลดลง คิดเป็นร้อยละ 11 ของปี 2557)

  <dd>อำเภอที่มีจำนวนผู้บาดเจ็บ ได้แก่ (1) อำเภอฝาง ,แม่แจ่ม จำนวน 4 คน (2) อำเภอแม่ริม จำนวน 2 คน(3) อำเภอเมืองเชียงใหม่ ,จอมทอง ,ดอยสะเก็ด ,พร้าว , สันทราย , ดอยหล่อ จำนวน 1 คน และอำเภอที่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ จำนวน 15 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเชียงดาว , แม่แตง , สะเมิง ,สันป่าตอง ,สันกำแพง , หางดง ,ฮอด , ดอยเต่า , อมก๋อย ,สารภี ,เวียงแหง , ไชยปราการ , แม่วาง , แม่ออน และอำเภอกัลยาณิวัฒนา  

<dd>สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจาก 1.เมาสุรา  3.ขับรถเร็วเกินกำหนด  2.ตัดหน้ากระชั้นชิด       4.ทัศนวิสัยไม่ดี ประเภทยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดได้แก่ 1.จักรยานยนต์ 2.รถปิคอัพ 3.รถเก๋ง/แท็กซี่  ลักษณะสถานที่ที่เกิดเหตุ ได้แก่ (1)ทางตรง (2)ทางโค้ง (3)ทางแยก/ทางคนข้าม  ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ ได้แก่ (1)ถนนกรมทางหลวง  (2)ถนน อบต./หมู่บ้าน (3)ถนนในเมือง ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดในช่วงเวลา 3 ลำดับแรก (1)16.01 - 20.00 น. (3)08.01 – 12.00 น. (3) 12.01 – 16.00 น. ช่วงอายุผู้ประสบอุบัติเหตุ 3 ลำดับแรก (1)20 – 24 ปี (2)40 – 49ปี  (3) 25 – 29 ปี <dd> สำหรับการตรวจตามมาตรการ 1ร 2ส 3ข 4ม (10 รสขม) มีการเรียกตรวจ 10,529  คัน พบการกระทำผิดและดำเนินคดีจำนวน 3,293 คัน คิดเป็นร้อยละ 31.30  ลำดับการกระทำผิดสูงสุด ได้แก่ 1. ไม่มีใบขับขี่คน 1,237 ร้อยละ 37.56 2.ไม่สวมหมวกนิรภัยคน 1,131 ร้อยละ 34.35 3.ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 540 คน ร้อยละ 16.40 4.มอเตอร์ไซด์ไม่ปลอดภัย 107 คน ร้อยละ 3.25 5.เมาสุรา 100 คน ร้อยละ  3.04 6.ความเร็วเกินกำหนด 68 คน ร้อยละ 2.06  7.โทรศัพท์ขณะขับขี่40 คน ร้อยละ 1.21 8.ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร 32 คน ร้อยละ 0.97 9.ขับรถย้อนศร 25 คน ร้อยละ 0.76 10.แซงในที่คับขัน 13 คน ร้อยละ 0.40. <dd>ทางด้านนายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยเฉพาะวันที่13 และ 14 เมษายนของทุกปีเป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลองมากที่สุด จึงได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกตำบลหมู่บ้าน ได้มีการกำชับให้ด่านชุมชนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดดกวดขัน โดยเฉพาะให้เพิ่มความเข้มข้นช่วงระหว่างเวลา 13.00 - 21.00น. เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และให้กวดขันเรื่องการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีในการลดอุบัติเหตุให้มากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถิติสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากเมาสุรามากที่สุด

                                              ...........................

นิสารัชต์  นิลสว่าง/ข่าว

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode