กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เชียงใหม่เพิ่มมาตรการคุมเข้มแนวทางความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ด้วยการกำชับให้ด่านชุมชนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

วันที่ 12 เม.ย. 2558 )
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
 

นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยเฉพาะวันที่

13 และ 14 เมษายนของทุกปีเป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลองมากที่สุด จึงได้มีหนังสือสั่งการให้ทุกตำบลหมู่บ้าน ได้มีการกำชับให้ด่านชุมชนบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดดกวดขัน โดยเฉพาะให้เพิ่มความเข้มข้นช่วงระหว่างเวลา 13.00 - 21.00น. เป็นพิเศษเนื่องจากเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด และให้กวดขันเรื่องการดื่มสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามข้อห่วงใยของนายกรัฐมนตรีในการลดอุบัติเหตุให้มากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับสถิติสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดจากเมาสุรามากที่สุด และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ จักรยานยนต์ มากถึงร้อยละ 90

                      รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวอีกว่า หน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจราจรขนส่งได้บูรณาการร่วมกัน ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวให้มีการจราจรที่คล่องตัว ได้แก่ การเปิดช่องทางพิเศษทางการจราจร การปรับสัญญาณไฟจราจรให้เหมาะสมกับสภาพการจราจร การจัดเจ้าหน้าที่เพื่อบริการแนะนำเส้นทาง การจัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอเพื่อรองรับประชาชนในการเดินทาง

                   และที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการเพิ่มเที่ยวเดินรถขาออกซึ่งประชาชนจากจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือที่มาทำงานในจังหวัดเชียงใหม่เดินทางกลับภูมิลำเนาวันละ 24 เดินรถ และเพิ่มเที่ยวรถขาเข้าซึ่งประชาชนจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามายังจังหวัดเชียงใหม่ วันละ 22 เที่ยวเดินรถ จึงไม่มีผู้โดยสารตกค้าง สิ่งสำคัญสำหรับประชาชนที่จะเดินทางทั้งไปและกลับ ควรสำรองที่นั่งหรือจองตั๋วก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 6 ชั่วโมง      เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในการเดินทาง

                                                           ......................................

 นิสารัชต์  นิลสว่าง / ข่าว
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode