กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> อบรม/สัมมนา
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2558

วันที่ 30 มี.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 702 คน)
 
ชลบุรี จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2558 วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2558
 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชลบุรี ศาลากลางจังหวัดชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน และองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวชลบุรี โดยมีนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุม พร้อมด้วยหน้าส่วนราชการจังหวัดชลบุรีจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลาง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา นายกเทศมนตรี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ในการประชุมแต่ละครั้งได้มีการออกอากาศ ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรี ทางFM 99.75 เมกกะเฮิร์ต และทางเคเบิล CTV ชลบุรีทางช่อง 20 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สำหรับในที่ประชุมนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งในที่ประชุมทราบหลายเรื่อง โดยเริ่มเรื่องแรกเป็นการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่มีบัตรสีชมพู จะหมดอายุในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ที่ยังไม่ได้รับการตรวจสัญชาติให้ไปรายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่และขออนุญาตทำงาต่อ โดยจังหวัดชลบุรี ได้จัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) เริ่มตั้งแตะวันที 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เริ่มในวันที่ 1-3 เมษายน 2558 เปิดให้บริการ ณ ศาลาประชาคมเทศบาลแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และในวันที่ 7 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ได้เปิดให้บริการ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เรื่องต่อมาเป็นการขอขอบคุณผู้สนับสนุนบริจาคสิ่งของในวันรวมน้ำใจ สำหรับร้านมัจฉากาชาด เพื่อจัดหารายได้มอบให้เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี นำไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลในการให้ความช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยพิบัติ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ผู้พิการ คนชรา และเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เป็นต้น ซึ่งสโลแกนว่า "ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี” ส่วนเรื่องต่อมาเป็นการเปิดงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2558 ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานในวันที่ 11 เมษายน 2558 ส่วนกิจกรรมภายในงานพบกับขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดขบวนแห่สงกรานต์ และพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เรื่องต่อมาเป็นการเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ให้ได้รับการบริการและสวัสดิการต่างๆที่จำเป็นอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ส่วนเรื่องต่อมาเป็นการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สำหรับจังหวัดชลบุรีได้มีประชาชนเข้ามาร้องเรียน ร้องทุกข์ จำนวน 576 ได้ส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการไปแล้ว 62 เรื่อง และได้รับรายงานผลการดำเนินไปแล้ว 21 เรื่อง ส่วนเรื่องต่อมาเป็นโครงการสุขสันต์พัทยา 365 วัน เฉพาะคนไทยเท่านั้น เป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เป็นผู้ถือบัตรวีซ่า ให้เลือกพักได้ในสไตล์ที่พอใจ ด้วยราคา 999 บาท 1,499 บาท และ 2,499 บาท ต่อห้อง ต่อคืน รวมทั้งสปาในราคา 299 บาท 499 บาท และ 699 บาทต่อชั่วโมง พร้อมรับบัตรส่วนลด 20 – 50 % จาก 22 แหล่งท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเมื่อเข้าเช็คอินที่โรงแรม นอกจากนี้ ททท.ได้รวบรวม 100 ร้านอาหารที่นักท่องเที่ยวไม่ควรหลาดไว้เป็นคู่มือในการท่องเที่ยวเมืองพัทยาอีกด้วย ส่วนเรื่องสุดท้ายเป็นผลการดำเนินการโครงการสร้างรายได้และพัฒนาการเกษตรแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้รายงานว่า จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 อำเภอ 49 ตำบล 101 โครงการ งบประมาณ 43,114,371.72 บาท ได้พิจารณาจ่ายเงินให้ ศบกต. แล้ว 4 โครงการ และอยู่ระหว่างเสนอกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่ออนุมัติงบประมาณ จำนวน 76 โครงการ นอกจากนี้ ในที่ประชุม ได้แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ เริ่มที่นายพรเทพ ผ่องศรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี แทนนายประธาน สุรกิจบวร ย้ายไปดำรงแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ต่อมานายวรานนท์ ยิ้มมงคล นายอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอพนัสนิคม แทนนายชากร กัญจนะวัตตะ ย้ายไปดำรงตำแหน่งนายอำเภอบางละมุง ต่อมานายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านบึง แทนนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดสกลนคร ต่อมานายวัฒนชัย ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชลบุรี แทนนายวันชัย วงษ์ขิ้ม ลาออกจากราชการ ต่อมานางสาวศิริ์ดาวัลย์ สรารัมย์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์คนพิการและพุทพลภาพบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง แทนนายธนชาติ อภิชัยณรงค์ ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาสังคม หน่วยที่ 72 จังหวัดอุดรติดถ์ สุดท้ายนายชนินทร์ ชาวจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ชลบุรี แทนนางสาวกนกวรรณ สุถิรนาถ เนื่องจากเสียชีวิตเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode