สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ
หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 10 ส.ค. 2554 (จำนวนคนอ่าน 1246 คน)
 
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (๗ วัน)
วันอังคารที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรี หรือสายสะพายมงกุฎไทย
วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉันเช้า มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตรพระ ๘๖ รูปเท่าพระชนมายุ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์
-------------------

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสมวาร (๑๕ วัน)
วันพุธที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ประดับเหรียญ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉันเช้า มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตรพระ ๘๖ รูปเท่าพระชนมายุ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ ประดับเหรียญ
-------------------

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณาสมวาร (๕๐ วัน)
วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้าหรือสายสะพายมงกุฎไทย
วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉันเช้า มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตรพระ ๘๖ รูปเท่าพระชนมายุ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์
-------------------
 

ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
วันพฤหัสบดีที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ จบ มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถา แต่งกายเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายจุลจอมเกล้าหรือสายสะพายมงกุฎไทย
วันศุกร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๓๐ รูป สวดถวายพรพระ รับพระราชทานฉันเช้า มีพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๑ พระ ๔ รูป สวดธรรมคาถา ประเคนผ้าไตรพระ ๘๖ รูปเท่าพระชนมายุ แต่งกายเครื่องแบบครึ่งยศ ไว้ทุกข์
-------------------
จำนวนคนอ่าน 1247 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

กระทรวงแรงงาน