กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมฟัง นำเสนอบทความ งานวิจัยด้านภาษา แปล ล่ามและล่ามภาษามือ ดิจิตอลสารสนเทศ และพุทธศาสนา ในการประชุมวิชาการนานาชาติ: ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียนด้าน ภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่ 30 มี.ค. 2558 )
Association of Asian Translation Industry
 
การประชุมวิชาการนานาชาติ: ข้อปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศของอาเซียนด้าน ภาษา การแปล ล่าม ล่ามภาษามือ และและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ("International Conference on ASEAN Best Practices for Language, Translation, Interpretation and Informatics” In Celebration of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn’s 60th Birthday Anniversary”) ในระหว่างวันที่ 28 เมษายน -1 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร

การจัดงานประกอบไปด้วย ปาฐกถา การประชุมอภิปรายโดยวิทยากรในและต่างประเทศ การนำเสนอบทความ นิทรรศการ การอบรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญระดับโลกหลายท่านจะมาแสดงปาฐกถาดังเช่น Professor Dr. Jiang Wenben จาก Chinese Academy of Science ด้าน Statistical Machine Translation, Dr. Williams Rivers จาก Joint National Committee for Languages – National Council for Language and International Studies, Chair, ASTM International: Committee on Language Services and Products: Technical Translation-Interpretation, Dr. Karen Warburton, Chair ISO: Terminology and Multilingual Communication and Cultural Diversityรวมทั้งผู้แทนจากหลายประเทศในเอเชียจะมาบรรยายภาพรวมของแต่ละประเทศ ตลอดจนมาตรฐาน ASTM International (USA) และISO ล่าสุด

จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาของการเรียนการสอนภาษา และความจำเป็นของการใช้แปลและล่ามในประชาคมพหุภาษาอาเซียน จึงได้มีการจัดการอบรม เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ใช้หน่วยอบรมนานาชาติที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก โดยมี หลักสูตร ภาษาอังกฤษ สำหรับครูผู้สอน ภาษาอังกฤษในสำนักงานและสถานประกอบการ ภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก โดยสถาบันนานาชาติที่อบรมให้กับประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ได้แก่ Inlingua, International Teacher Development Institute, TEEC Australia และหลักสูตร การแปล ล่ามและล่ามภาษามือให้มีมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อรับใบประกาศนานาชาติจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในยุโรป ที่อบรมให้กับหน่วยงาน EU และ UNดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ http://translation-interpretation.org ติดต่อคณะกรรมการ ฯ 091 780 0654, 087 073 5035, 094 485 7856เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode