กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เรือนจำกลางขอนแก่นจัดโครงการปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิดที่ใช้ความรุนแรง

วันที่ 27 มี.ค. 2558 )
 
เรือนจำกลางขอนแก่นจัดโครงการปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิดที่ใช้ความรุนแรง เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิดที่ใช้ความรุนแรง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม -10 เมษายน 2558เพื่อปรับพฤติกรรมผู้ต้องขัง
                         นายสุเทพ อ่อนบุญมา ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและทัณฑปฏิบัติ ปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาเรือนจำกลางขอนแก่น เปิดเผยว่า ด้วยเรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่นจัดโครงการปรับพฤติกรรมผู้กระทำผิดที่ใช้ความรุนแรง ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม -10 เมษายน 2558เพื่อปรับพฤติกรรมผู้ต้องขังให้ผู้กระทำผิดรู้จักควบคุมอารมณ์ตนเอง รู้จักลดหรืออดทนต่อแรงกระทบหรือฝึกเทคนิคการติดต่อสัมพันธ์กับผู้อื่นให้อยู่ร่วมกับสังคมไทยอย่างปกติสุข ในวันนี้ ( 27 มีนาคม 2558 ) เวลา 09.00-12.00 น ที่ฝ่ายจำแนกลักษณะผู้ต้องขังมีการบรรยายทักษะการสื่อสารและการิเคราะห์ข่าวความเห็นเกี่ยวกับข่าว ให้กับผู้กระทำผิดที่ใช้ความรุนแรง จำนวน 100 คน ผู้กระทำผิดชาย 80 คน หญิง 20 คน โดยวิทยากรจากสำนักนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น เน้นการสื่อสารเพื่อทำความเข้าใจ เทคนิคการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร เริ่มจากสำรวจตัวเอง เรียนรู้เทคนิคจากคนอื่น เปลี่ยนวิธีการสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลาย ฝึกฝนบ่อยๆๆ ทั้งพูด ฟังเขียน และการสร้างความเชื่อมั่นตนเอง เรือนจำกลางขอนแก่นเป็นหน่วยงานบริการราชการส่วนกลางกรมราชทัณฑ์กระทรวงยุติธรรมที่ตั้งตั้งอยู่เลขที่117หมู่ที่4ถนนศรีจันทร์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นเป็น
พื้นที่บริเวณบ้านพักเจ้าพนักงานเรือนจำกลางและภูมิทัศน์หน้าเรือนจำ 35 ไร่ 3 งาน 96 ตารางวา
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณีเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode