ภาพกิจกรรมกรม
ภาพบรรยากาศโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ "ตามรอยพระบาทยาตรา 84 พรรษามหาราชัน"(ฝ่ายผลิตภาพฯ สพป.)

(จำนวนคนอ่าน 5138 คน)
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ภาพบรรยากาศโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ "ตามรอยพระบาทยาตรา 84 พรรษามหาราชัน"
 
   ภาพบรรยากาศโครงการประชาสัมพันธ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ "ตามรอยพระบาทยาตรา 84 พรรษามหาราชัน" ในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 การแสดงคอนเสิร์ตจากวงลูกทุ่งปัญญาไทย มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต และนักร้องดังจากค่ายอาร์สยาม ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
 
 
มินตรา เสาวรส ภาพ/ข่าว
โฆสิต วงศ์ขจรสุข บรรณาธิการ


จำนวนคนอ่าน 5139 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 • ความคิดเห็นที่ 64
 • แจ้งลบ
    ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
    ศฝ.นศท.มบท.22 [22/09/2014 - 10:07:07]
   
 • ความคิดเห็นที่ 63
 • แจ้งลบ
    เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
    ศฝ.นศท.มบท.22 [15/09/2014 - 11:07:52]
   
 • ความคิดเห็นที่ 62
 • แจ้งลบ
    หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
    ศฝ.นศท.มทบ.22 [13/08/2014 - 14:33:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 61
 • แจ้งลบ
    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระหฤทัยเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์
  ร่มไทรของเหล่าประชาชนไทยตราบนานเท่านาน
    ศฝ.นศท.มทบ.22 [20/12/2013 - 09:19:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 60
 • แจ้งลบ
    1.ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
  2. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
  3. พระองค์ทรงเป็นผู้นำแนวทางพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
  5. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  6.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจ และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับคนไทยยิ่งยืนนาน
  7.ทุกพระองค์ทรงตรากตรำพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีความอยู่ดีมีสุข
  8.ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนของประเทศไทย
  9.ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต
  10.พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
    กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ. [01/05/2013 - 13:34:35]
   
 • ความคิดเห็นที่ 59
 • แจ้งลบ
    1.ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
  2.ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
  3.หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
  4.พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็น
  5.สามัคคี คือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิธีทาง เพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็ง ด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
  6.ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างตรงไปตรงมา นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั้นคือความมั่นคงของบ้านเมือง
  7.พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
  8.ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
  9.ทรงล้ำเลิศพระพลานามัย พระราชหฤทัย ทรงพระเกษมสันต์
  10.ประทับเหนือ ดวงใจ ไทยนิรันดร์ พระมิ่งขวัญชาติจง ทรงพระเจริญ    กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ. [01/05/2013 - 09:37:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 58
 • แจ้งลบ
    1.ทุก ๆ โครงการตามแนวพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทาน ล้วนแต่สร้างประโยชน์สุขให้แก่ปวงชนชาวไทย
  2.ขอให้พระองค์ทรงเจริญ และขอให้พ่อหลวงอยู่คู่กับปวงชนชาวไทยตลอดไป
  3.เราชาวไทยทุกคนร่วมใจกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  4.ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของในหลวง
  5.พ่อสอนให้รู้รักสามัคคี ทำความดีตามแนวที่พ่อชี้ให้พ่อสุขฤทัย
  6.น้ำพระทัยทรงล้นพ้น ไทยทุกคนซาบซึ้งใจ
  7.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อตัวอย่างของคนไทย
  8.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายจิตใจ และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับคนไทยยิ่งยืนนาน
  9.ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีของชาติและจะรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
  10.ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ไข
    กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ. [01/05/2013 - 09:32:36]
   
 • ความคิดเห็นที่ 57
 • แจ้งลบ
    1.เมื่อราษฎรประสบภัยฝนแล้ง พระองค์ทรงหาวิธีแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรด้วยการทำฝนเทียม
  2.เมื่อราษฎรประสบภัยน้ำท่วม พระคิดค้นโครงการแก้มลิงเพื่อจัดการน้ำให้เป็นระบบเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย
  3.เป็นคนดี ทำความดี คิดแต่สิ่งดี ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง
  4.ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุข ไร้ทุกข์ เพราะมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นที่พึ่งแก่ประชาชนชาวไทย
  5.จงทำดีถวายในหลวงของเรา
  6.ขอให้พระองค์มีพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
  7.พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย
  8.ขอให้พ่อหลวงของไทยมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง
  9.พระองค์ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้มีความสงบร่มเย็นเป็นสุข
  10.พ่อหลวงของเราเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในใจคนไทย
    กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ. [01/05/2013 - 09:29:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 56
 • แจ้งลบ
    1.ด้วยพระบารมีประเทศไทยจึงสงบร่มเย็นตราบจนทุกวันนี้
  2.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ประชาชนไทยมีความสุขอย่างแท้จริง
  3.หยาดเหยื่อทุกหยดของพระองค์ เพื่อประชาชนทุกคนได้อยู่อย่างมีความสุข
  4.ขอให้คนไทยรู้รักสามัคคี เพื่อพระเจ้าอยู่หัว
  5.เราคนไทยจงมีใจกตัญญู รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  6.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงส่งเสริมงานฝีมือของประชาชน เช่น งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  จนได้ผ้าไหมที่สวยงาม สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้แก่ประชาชนและประเทศไทย
  7.ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ฯ ทรงสนับสนุนและส่งเสริมการต่อต้านยาเสพติด โดยก่อตั้งโครงการทูบีนัมเบอร์วัน
  8.น้ำพระทัยจากในหลวง พระราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ทรงเปี่ยมล้นพระเมตตา ที่ได้มอบให้กับพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
  ในช่วงประสบภัยน้ำท่วมหนัก
  9.ทุกพระองค์ทรงห่วงใยราษฎร ทรงลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน และทรงช่วยเหลือพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกด้วยพระองค์เองโดยมิทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเลย
  10.ประชาชนชาวไทยทุกคนรู้สึกทราบซึ่งใจในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ. [01/05/2013 - 09:18:06]
   
 • ความคิดเห็นที่ 55
 • แจ้งลบ
    1.พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
  2.พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
  3.“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์
  มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
  4.ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
  5.แม้ว่าพระวรกายของในหลวงจะไม่แข็งแรง แต่พระองค์ท่านทรงมีความห่วงใยราษฎร ทรงพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยด้วยความเป็นห่วง
  6.ข้าพระพุทธเจ้าจะเคารพเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
  7.พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของประชาชนและประเทศชาติ
  8.พ่อหลวงทรงเป็นพ่อพระในดวงใจชาวไทยทุกหมู่เหล่า
  9.ผืนแผ่นดินที่อาศัยทุกวันนี้เพราะพระมหากษัตริย์ไทยรักษาเอกราชไว้ให้คงอยู่
  10.น้ำพระทัยจากในหลวงทรงเปี่ยมล้นแด่พสกนิกรชาวไทยมายาวนาน
    กองสิทธิกำลังพล กพ.ทบ. [01/05/2013 - 09:15:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 54
 • แจ้งลบ
    ขอเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
  ขอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์คู่บัลลังก์ชาติไทยตลอดไป
  ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
    นศท. ชั้นปีที่ 3 รร.เทพบดินทร์วิทยา จว.เชียงใหม่ [17/01/2013 - 11:34:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 53
 • แจ้งลบ
    ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
    นศท. ชั้นปีที่ 3 รร.เทพบดินทร์วิทยา จว.เชียงใหม่ [17/01/2013 - 11:17:09]
   
 • ความคิดเห็นที่ 52
 • แจ้งลบ
    ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
    นศท.ปี 3 รร.สาธิต ม.ช. [16/01/2013 - 12:42:42]
   
 • ความคิดเห็นที่ 51
 • แจ้งลบ
    ขอให้พระองค์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาล
    นศท.ปี 3 รร.สาธิต ม.ช. [16/01/2013 - 11:48:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 50
 • แจ้งลบ
    พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตร ที่สถิตในดวงใจปวงประชาขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ช.พัน.202 [28/12/2012 - 11:32:26]
   
 • ความคิดเห็นที่ 49
 • แจ้งลบ
    พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
    ช.พัน.๙ [18/12/2012 - 09:12:24]
   
 • ความคิดเห็นที่ 48
 • แจ้งลบ
    พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
    ช.พัน.๙ [18/12/2012 - 09:10:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 47
 • แจ้งลบ
    รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
    ช.พัน.๙ [18/12/2012 - 09:08:34]
   
 • ความคิดเห็นที่ 46
 • แจ้งลบ
    พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
    ช.พัน.9 [14/12/2012 - 09:47:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 45
 • แจ้งลบ
    พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
    ช.พัน.9 [14/12/2012 - 09:45:39]
   
 • ความคิดเห็นที่ 44
 • แจ้งลบ
    เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
    ช.พัน.9 [14/12/2012 - 09:44:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 43
 • แจ้งลบ
    รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด
    ช.พัน.9 [14/12/2012 - 09:42:50]
   
 • ความคิดเห็นที่ 42
 • แจ้งลบ
    ทรงเป็นที่รักใคร่ของประชาชนทั่วประเทศ
    ช.พัน.9 [14/12/2012 - 09:36:48]
   
 • ความคิดเห็นที่ 41
 • แจ้งลบ
    พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
    ช.พัน.9 [14/12/2012 - 09:35:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 40
 • แจ้งลบ
    เราคนไทยจงภูมิใจที่มีพ่อหลวงเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
    ช.พัน.9 [14/12/2012 - 09:34:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 39
 • แจ้งลบ
    ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยหวงแหนยิ่งดั่งดวงชีวา
    ช.พัน.9 [14/12/2012 - 09:33:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 38
 • แจ้งลบ
    
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ชนิดาภา รู้ตระ * * * ล ยังไม่ได้รับการติดต่อคืนของจากข้าราชการที่ชื่อนายไพฑูรณ์ เจริญสุข พักอยู่กิติชัย5 ทั้งสองคนชอบนั่งรถไทรตันชฮ9550กทม ผู้หญิงทำงานอยู่โรงเรียนมหิดลนุสรณ์ เลยค่ะ ขนาดนี้เป็นเวลา 11 เดือน จะปีหนึ่งแล้วเงียบ ข้าพระพุทธเจ้าส่งข้อความไปทวงที่เบอร์ภรรยาน้อยของ นายไพฑูรณ์ เจริญสุขตามพฤตินัยไม่มีลายลักษณ์ อักษร ภรรยาหลวงอยู่ปทุมมีลูกด้วยกันสองคน ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่เบื้องสูงแต่อย่างใดแต่ข้าราชการบางคนบางกลุ่มพูดภาษาคนแบบมีมารยาทไม่เข้าใจ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอนุญาติและขอพระราชทานอภัยโทษให้กับหม่อมฉันในการใช้กลยุทธ์บางประการ ในการประนามประจาร แนะนำ ติเตียน ข้าราชการที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อแผ่นดินและหน้าที่การ และองค์กร ให้ประชานชนคนธรรมดาไม่หน้าที่การงานมาร้องทวงของเงินขนาดถึงที่สูงที่สุดแล้วยังไม่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าว และข้าพระพุทธเจ้าทราบดีว่าการที่นำเรื่องขึ้นมากราบทูลไม่เหมาะสมชักเท่าไหร่แต่การกระทำบางอย่างสำหรับประชาชนคนธรรมดาอย่างข้าพระพุทธเจ้ามองแล้วยังคิดว่าไม่สมควรที่จะอยู่ในองค์กรและมีหน้าที่การงานในสังคมได้ เนื่องด้วย ข้าพระพุทธเจ้ามีคำอธิบาย กราบขอพระราชทานอนุญาติใช้คำสามัญชนธรรมดาในการกราบทูลและเล่าเรื่องค่ะ กลยุทธ์ ที่ต้องใช้ประนามคือ ข้าราชการบางคนเสียมารยาท ในการอยากทราบเรื่องของดิฉันข้างหลัง สิ่งที่ดิฉันต้องกระทำตอบคือประจารข้างหน้าค่ะ ผู้หญิงที่ใช้เบอร์ 0819883231เป็นภรรยาน้อยของนายไพฑูรณ์ เจริญสุข ภรรยาหลวงอยู่ปทุมมีลูกด้วยกันที่เป็นน้อยเพราะ ไม่มีลายลักษณ์อักษร ลูกเป็นใบการันตรีในสังคมจึงเป็นภรรยาหลวง ประจาร คือการประจารค่ะ ทำไมต้องโพสที่หน้าคอมหรือที่อินเตอร์เน็จ เพราะเวลาสังคมการันตรีหน้าที่การงานก็ที่นี้เวลาทำความผิดสังคมก็ต้องรับทราบและมีบทลงโทษให้ค่ะ ถ้าถามดิฉันว่ามีมารยาทไหมทำไมถึงส่งข้อความมากขนาดนี้ ดิฉันจะตอบว่า จำนวนเดือนคูณ30หารจำนวนข้อความเท่ากับจำนวนมารยาทของข้าราชการที่กระทำต่อดิฉัน แล้วดิฉันส่งข้อความไปที่นายคนนี้แต่ปิดเครื่องเลยจำเป็นต้องโพสทวงและก่อนโพสดิฉันส่งข้อความไปที่เบอร์ภรรยาน้อยของเขาที่ใช้เบอร์ ถ้าถามว่าผิดไหมผิดแต่ก็ไม่ทั้งหมดค่ะ ดิฉันเป็นลูกหลานของ สุขประเสริฐ สุทธิเกียธิ ประตูน้ำ เดชอุดม ราษฎนิยม รู้ตระ * * * ล อยู่เจริญ เอานามสกุลดิฉันลบนามสกุล ข้าราชการที่เหลือขอคืน ดิฉันอยากให้องค์กรลองดูว่าการกระทำดังกล่าวของข้าราชการไม่เหมาะสมกับเป็นข้าราชการของแผ่นดิน และทำให้เสียชื่อเสียงเป็นผลกระทบต่อเนื่องต่อองค์กรทั้งสาม มี กรมศิลปากร ช่างสิบหมู่กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนมหิดลนุสรณ์ อยากให้องค์กรมองดูและเอาผิดกับข้าราชการทั้งสองค่ะ ดิฉันไม่อยากให้พระราชทานอภัยโทษ ขอใช้อำนาจของตระ * * * ลทั้งหมดของดิฉันคิดว่าครอบครัวดิฉันตอบแทนแผ่นดินมาไม่มากก็น้อย ดิฉันไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้องค์กรเสียชื่อเสียแต่อย่างใดแต่อยากขอความเป็นธรรมให้กับองค์กรและตัวดิฉันเองเพื่อความเป็นธรรมกับองค์กรและตัวดิฉัน โรงเรียนมหิดลนุสรณ์เป็นนามสกุลเก่าของพระเจ้าอยู่หัวไม่สมควรที่จะมาทำการกระทำแบบนี้ เวลา11เดือนเกือบปีนึงปล่อยให้ประชานชนทวงถามแต่ไร้ความรับผิดชอบที่จะตอบโต้ทั้งๆที่ไปหน้าบ้านก็แล้ว ส่งข้อความทวงก็แล้วไม่มีการตอบโต้แต่เลือกที่จะเงียบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งๆที่ดิฉันร้องบอกว่าจะเข้าองค์กรแสดงว่าคุณตั้งใจให้องค์กรเสียชื่อเสียใช่ไหมทั้งๆที่รู้ว่าอยู่ภายใต้การปรกครองของแผ่นดินแต่กระทำตัวไม่เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับเป็นราชการ ดิฉันกราบขอประทานโทษองค์กรโดย ที่กล่าวถึงโดยไม่ได้รับอนุญาติไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้องค์กรเสียชื่อเสียงแต่อย่างใดแต่อยากให้องค์กรมองดูบุคคลากรดูว่ากระทำตัวเหมาะสมกับเป็นราชการขององค์กรหรือไม่ ดิฉันกับนายไพฑูรณ์ เจริญสุข เคยทำธุรกิจด้วยกันแต่ไม่ประสบความสำเร็จ แล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันแต่มีของกับเงินดิฉันอยู่ที่เขา ดิฉันอยากได้ของกับเงินดิฉันคืน ดิฉันส่งข้อความไปที่นายไพพูรณ์ก็เงียบเลยส่งข้อความไปที่ภรรยาน้อย เขาดิฉัน กลับได้รับว่าไม่ได้เอาไป และไปทวงหน้าบ้านก็บอกว่าไม่รู้จักดิฉัน เลยเอาหมายแจ้งความไปให้กับ ส่งหมายมาให้ดิฉันว่าทำให้เขาทั้งสองเสียชื่อเสียงถ้ายังไม่ได้รับการพิสูจน์หาความจริง ดิฉันอยากให้เอาของมาคืนที่หมู่บ้านอาภากร ไม่ต้องการความรับผิดชอบใดๆอยากได้ของกับเงินคืนที่ยามและอยากจะบอกว่าไม่ได้มีการชื้อขายที่ดินอย่างที่เข้าใจ ดิฉันไม่ได้เอาเงินไป ที่ต้องส่งโพสทวงเพราะไม่รู้จะไปทวงที่ไหน ส่งข้อความก็เงียบ ถ้าโทรไปภรรยาเขาก็จะมาเข้าใจผิด ว่าดิฉันเป็นมือที่สาม เอามาคืนก็จบเขาทราบดีว่าเท่าไหร่ดิฉันเดือดร้อนต้องเครียธุระ ไม่อยากที่จะประนามเลยจบกันง่ายๆดีกว่า เวลาก็นานมาแล้ว และก็ไม่อยากต่อความ ยาวคืนที่ยามก็จบ ข้าพระพุทธเจ้าจึงขอเพิ่งบารมีของพระองค์ ข้าพระพุทธเจ้าทวงส่งข้อความไปที่ภรรยาน้อยของเขาทุกวันแต่ก็เฉยไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดจนไม่รู้ว่าจะใช้วิธีไหนแล้วค่ะ เพราะนายไพฑูรณ์อาจเข้าใจผิดว่าข้าพระพุทธเจ้าเอาเงินเรื่องที่ดินไปข้าพระพุทธเจ้าขอเพิ่งพระบารมีของพระองค์ บอกนายคนนี้ว่าเกือบปีนึงแล้วเขาน่าจะเช็คถามหาความจริงได้แล้วว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไปจริงๆค่ะ ช่วยติดต่อหรืออธิบายว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับข้าพระพุทธเจ้าคืออะไรไม่อยากจะส่งข้อความไปให้ร้ายหรือทำร้ายใครไม่อยากเป็นคนไม่มีมีอะไรช่วยมาคุยให้รู้เรื่องเงินไม่ใช่บาทสองบาทค่ะ เราสามารถคุยกันได้ไม่ใช่เงียบคำว่าอภัยยังมีถ้าทำผิดแล้วคุยกันเรื่องไม่ได้ใหญ่โตๆกันแล้วมีหน้าที่รับผิดชอบคนเราทำผิดแล้วรู้จักคำว่าผิดไม่มีใครใจร้ายไม่ให้อภัยแค่รู้ว่าสิ่งที่ทำผิดแล้วขอโทษทุกอย่างที่เหมือนว่าจะร้ายแรงก็อ่อนลงได้ไม่ว่าจะเด็ก ผู้ใหญ่ล้วนแต่เคยทำความผิดมาแล้วทั้งนั้นไม่มีใครไม่เคยทำผิดในโลกแค่ยอมรับและรู้ว่าจะแก้และทำอะไรต่อไปเรื่องก็จะจบได้อย่าให้ปัญหาแก้ตัวมันเองมันจะไม่มีทางแน่นอนเพราะเราเป็นคนกระทำไม่ใช่ตัวปัญหา แต่เป็นตัวเราเป็นผู้กระทำให้มันเกิดขึ้นไม่ใช่ตัวปัญหาหัดดูและจำใส่กะลาหัวที่มีแค่หัวไว้คั่นหูแล้วอ่านจำให้ขึ้นใจนะค่ะอายวงส์ตระ * * * ลประเทศชาติถ้าอ่านหนังสือและอยู่ในสังคมของโลกมนุษณ์ไม่เข้าใจต้องต้องใช้ปีบคุมหัวสมองแล้วเดินตามท้องถนน ไม่ได้เจาะจงนะค่ะ นี่คือคำสั่งสอนราชการที่ไม่มีความรับผิดชอบต่องสังคมและประเทศชาติเพราะโรงเรียนที่คุณอยู่คือนามสกุลเก่าของพระเจ้าอยู่หัวแต่ไม่มีความเกรงใจไม่ทราบว่าใครสอนค่ะ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด อยากให้ข้าราชการผู้หญิงดูว่าตัวเองสมควรเป็นแม่พิมพ์ของชาติหรือเปล่า เอาเงินค่าน้ำมันรถไปรับส่งตัวเองทำไมมีเงินเดือนไม่เอาให้นายไพฑูรณ์ รับส่งตัวเอง อยากให้องค์กรตรวจสอบพิสูจน์ดูว่าเป็นความจริงและสมควรไหม ทำให้องค์กรเสียชื่อเสียงทำงานอยู่ภายใต้องค์กรใหญ่โตทำให้องค์กรเสียหายโรงเรียนมหิดลเป็นนามสกุลเก่าแก่ของในหลวงแต่ประพฤติตัวไม่เหมาะสมกับเป็นแม่พิมพ์ของชาติ อยากให้องค์กรตรวจสอบดูว่าหลานผู้ชายเป็นหลานหรือลูก แล้วถ้าเป็นลูกได้แจ้งที่องค์กรหรือเปล่าว่ามีลูกแล้วหรือว่าแจ้งแค่ว่าเป็นหลาน แค่อยากให้ตรวจสอบประวัติคงไม่ผิดนะค่ะเพราะเวลาเข้าทำงานในราชการต้องมีประวัติที่ไม่แย่งสามีใครขนาดเขามีลูกแล้วยังทำให้ครอบครัวเขาแตกแยกยังมาแย่งพ่อกับลูกเขา ทั้งๆที่ไม่ได้เป็นอะไรกับนายคนนี้เลย อยากให้ตรวจสอบว่าเป็นตัวต้นเหตุที่ทำให้องค์กรเสียชื่อเสียงหรือเปล่าค่ะเพราะผลกระทบต่อเนื่อง ทั้งสามองค์กร เป็นความเสียหายของแผ่นดิน ขนาดเรื่องขึ้นที่สูงขนาดนี้ยังทำไม่รู้ไม่ชี้ อยากให้ทุกคนมาช่วยตรวจสอบหาความจริงและก็ประนามการกระทำว่าเป็นตัวปัญหาหรือเปล่าค่ะ แย่งสามีชาวบ้านเขาค่ะ กราบขอพระราชทานอภัยโทษ ที่ต้องนำเรื่องมา ประจารบนที่แห่งนี้่ค่ะ เพราะยังมีราชการที่ประพฤตัวไม่เหมาะสมอยู่ในสังคมไทยแต่กลับทำไม่รู้ไม่ชี้ เหมือนไม่ใช่ตนค่ะ เลยต้องขอพระราชทานอนุญาติ ที่ใช้เรื่องธรรมดามาขึ้นในที่ที่ไม่ธรรมดา เพราะต้องการให้คนธรรมดาเข้าใจรับทราบว่าการกระทำแบบนี้ไม่ธรรมดาค่ะ ข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้มรเจตนาที่จะลบหลู่เบื้องสูงแต่อย่างใดแต่อยากให้ ราชการ รับผิดชอบการกระทำของตนเองหน่อย ให้สมกับที่มีหน้าที่การงานอยู่ในสังคม ดิฉันส่งข้อความไปทวงที่ข้าราชการผู้หญิงที่เอาเงินเขาไปเติมน้ำมันรับส่งตัวเองค่ะเป็นข้อความที่ใช้พ่อขุนรามคำแหงดิฉันต้องขออธิบายว่าถ้าเป็นพวกคุณจะทำยังไงค่ะผู้หญิงคนนี้แย่งสามีชาวบ้านเขาไปเอาเงินคนอื่นเขาไปรับส่งตัวเอวชึ่งไม่ได้เป็นอะไรด้วยเลยค่ะ แต่ทาบทางสังคมว่าบังคับให้นายไพฑูรณ์รับส่งตนเองให้อยู่บ้านตนเองทั้งๆที่ไม่เคยช่วยเงินชักบาทเลยค่ะต้องสอบถามพิสูจน์ ถ้าเป็นภรรยาจะไม่ว่าเลยค่ะแต่เป็นคนทำให้เขาแตกแยกกันสร้างความเสียหายให้องค์กร * * * กค่ะอยากให้ตรวจสอบหาความจริงค่ะว่าจริงไหมถ้าเป็นพวกคุณจะทำแบบดิฉันไหมค่ะเ้งินไม่ใช่บาทสองบาทรับส่งเงินไม่มีมาช่วยช่อมรถเงิอนเดือนก็มีไม่กล้าเอาให้ค่ะต้องสอบเอาความจริงนะค่ะไม่สมควรเป็นราชการเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมค่ะอยู่บ้านเดียวกันเอาเงินเขาไปแถมยังกล้าเอาหมายมาสอบว่าทำให้เขาเสียชื่อเสียงค่ะดิฉันอยากให้ตรวจสอบดูว่าใครเสียชื่อเสียงกว่ากันค่ะ ดิฉันเป็นลูกหลานของ ทิพย์ธัมศิริ สุทธิเกียธิ ปอประตูน้ำ อยู่เจริญ ร้อยอำแพง ราษฎร์นิยม เดชอุดม สุขประเสริฐ สมพงศ์ ที่ทำงานขนส่งตอนนี้เกษียณแล้วค่ะ ลองดูชิค่ะว่าใครกันแน่ที่เสียงชื่อเสียงค่ะด้วยค่ะอยากให้เอาของเงินมาฝากที่ยามอาภากรค่ะควรมิควรแล้วแต่จะโปรด วันพุทธที่ 5 ธันวาคม พศ 2555
    ชนิดาภา [05/12/2012 - 17:12:18]
   
 • ความคิดเห็นที่ 37
 • แจ้งลบ
    ขอเทิดทูนพระองค์พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า
    ปตอ.พัน.2 [22/08/2012 - 12:58:44]
   
 • ความคิดเห็นที่ 36
 • แจ้งลบ
    ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป
    ปตอ.พัน.2 [22/08/2012 - 10:26:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 35
 • แจ้งลบ
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
    เทิดมาตุภูมิ [30/07/2012 - 14:56:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 34
 • แจ้งลบ
    "ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
  ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
  เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
  ขอทรงให้""สุขสำราญ""ชั่วกาลเทอญ"
    เทิดมาตุภูมิ [30/07/2012 - 11:06:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 33
 • แจ้งลบ
    พ่อหลวง ทรง เป็นพ่อของคนไทยทุกคน
  ผู้ที่เสียสละยิ่งกว่าผู้ใดในโลก
  ประเสริฐกว่าราชาองค์ใดในโลกนี้
  พ่อหลวงทรงรักและห่วงใยเหล่าพสกนิกร
  ไม่ว่าจะจนหรือรวย
  พระองค์ไม่ถือพระองค์ แบ่งแยกชนชั้นกั้นระหว่างราชากับประชาชน
  เพราะพระองค์ ถือว่า ทุกคน คือลูกของพระองค์
  ลูกที่พร้อมจะรับใช้เบื้องใต้ฝ่าธุลีพระบาท
  พร้อมที่จะรับใช้แผ่นดินในข้าของพระองค์
  ขอองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง มีพระชนมายุยืนนาน
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    เทิดมาตุภูมิ [12/07/2012 - 11:35:55]
   
 • ความคิดเห็นที่ 32
 • แจ้งลบ
    ทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจงภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์จงช่วยกันปกป้องสถาบัน  
  เราไม่จำเป็นต้องแสดงออก เพียงแต่เราทำความดีเพื่อพระองค์ท่านก็เพียงพอแล้ว 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    เทิดมาตุภูมิ [11/07/2012 - 19:38:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 31
 • แจ้งลบ
    ใครไม่รักพ่อก็ออกไปจากบ้านของพ่อ
    นศท.พัสกร ร.๑พัน๑ รอ.1553331309 [09/07/2012 - 20:39:59]
   
 • ความคิดเห็นที่ 30
 • แจ้งลบ
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    นศท.พัสกร ร.๑พัน๑ รอ.1553331309 [09/07/2012 - 20:39:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 29
 • แจ้งลบ
    - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในด้านการศึกษาของเยาวชนของชาติเป็นอย่างยิ่ง
  - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่าการศึกษาจะทำให้เยาวชนได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาคต
  - กระแสพระราชดำรัสที่พระราชทานออกมานั้นแผงไว้ด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งที่ว่า “ ...และถ้าไม่ทำ..เราก็จะต้องอดน้ำแน่ จะกลายเป็นทะเลทราย แล้วเราจะอพยพไปที่ไหนก็ไม่ได้...”
  - เป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นหาที่สุดมิได้แก่ประชาชนชาวไทยที่ได้อาศัยบนผืนแผ่นดินไทย

  ร.พ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จ.ว.บุรีรัมย์
    จทบ.บร. [11/05/2012 - 14:40:13]
   
 • ความคิดเห็นที่ 28
 • แจ้งลบ
    พระองค์เสียสละพระราชทรัพย์ และ เพื่อประชาชนชาวไทย

  รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จว.บุรีรัมย์
    รพ.ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก จว.บุรีรัมย์ [11/04/2012 - 10:06:21]
   
 • ความคิดเห็นที่ 27
 • แจ้งลบ
    ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี [03/04/2012 - 09:12:53]
   
 • ความคิดเห็นที่ 26
 • แจ้งลบ
    ขออำนาจแห่งพระรัตนตรัยและพระสยาม เทวาธิราช โปรดปกป้องอภิบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีพลานามัยสมบูรณ์ ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    เทิดมาตุภูมิ [27/03/2012 - 13:55:22]
   
 • ความคิดเห็นที่ 25
 • แจ้งลบ
    ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
    เทิดมาตุภูมิ [26/03/2012 - 08:36:54]
   
 • ความคิดเห็นที่ 24
 • แจ้งลบ
     พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    เทิดมาตุภูมิ [22/03/2012 - 08:39:40]
   
 • ความคิดเห็นที่ 23
 • แจ้งลบ
    แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา
  เพราะพระบุญยา พระบารมี
  ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
  ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน
    ทพ.หญิง ฉก.ทพ.๔๒ [21/02/2012 - 12:21:16]
   
 • ความคิดเห็นที่ 22
 • แจ้งลบ
    รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
    เทิดมาตุภูมิ [15/02/2012 - 13:57:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 21
 • แจ้งลบ
    ทุกคนที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยจงภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์จงช่วยกันปกป้องสถาบัน  
  เราไม่จำเป็นต้องแสดงออก เพียงแต่เราทำความดีเพื่อพระองค์ท่านก็เพียงพอแล้ว 
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    เทิดมาตุภูมิ [13/02/2012 - 15:08:31]
   
 • ความคิดเห็นที่ 20
 • แจ้งลบ
    ขอให้พระองค์มีพลานามัยที่แข็งแรง
  ขอให้ความรู้ ความสามารถยังอยู่กับในหลวงตลอดไป
  ขอให้ความดีงามของในหลวงแพร่กระจายไปทั่วทุกสารทิศ
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    เทิดมาตุภูมิ [20/01/2012 - 09:41:14]
   
 • ความคิดเห็นที่ 19
 • แจ้งลบ
    รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
    เทิดมาตุภูมิ [19/01/2012 - 08:55:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 18
 • แจ้งลบ
    พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    เทิดมาตุภูมิ [22/12/2011 - 09:41:57]
   
 • ความคิดเห็นที่ 17
 • แจ้งลบ
    ชาติไทยคงมั่นทั่ว ธานินทร์ เพราะพระพ่อแห่งแผ่นดินคุ้มครองไทย
  ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า
  ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์
  จงทรงพระเจริญ ศูนย์ใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาร่วมน้อมสดุดี
    ฉก.กรม ทพ.42 [14/12/2011 - 11:17:32]
   
 • ความคิดเห็นที่ 16
 • แจ้งลบ
    ทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งทวยราษฎร์
  ข้าพระบาทกลั่นอักษรกลอนถวาย
  เทิดพระเกียรติสักการะด้วยดวงใจ
  ขอทรงให้"สุขสำราญ"ชั่วกาลเทอญ
    ฉก.กรม ทพ.42 [13/12/2011 - 11:57:29]
   
 • ความคิดเห็นที่ 15
 • แจ้งลบ
    พระองค์ได้บรรเทาทุกข์ของประชาชน
  ทำฝนเทียม สร้างเขื่อน ทำให้ประชาชนอยุ่กันอย่างสงบสุข
  มาทำความดีถวายพระองค์ท่านกันเทิด
    ฉก.กรม ทพ.42 [12/12/2011 - 09:50:11]
   
 • ความคิดเห็นที่ 14
 • แจ้งลบ
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
    ฉก.ทพ.๔๒ [11/12/2011 - 14:42:12]
   
 • ความคิดเห็นที่ 13
 • แจ้งลบ
     ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน
  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
    หมู่ ทพ.หญิง ฉก.ทพ.๔๒ [11/12/2011 - 14:40:27]
   
 • ความคิดเห็นที่ 12
 • แจ้งลบ
    ขอให้ชาวไทยรักและเคารพท่าน เพราะสิ่งที่ท่านทำเพื่อประเทศไทยนั้นยากจะหาใครเทียบเท่าได้อีก
  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    ฉก.กรม ทพ.42 [11/12/2011 - 10:04:10]
   
 • ความคิดเห็นที่ 11
 • แจ้งลบ
    ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทร ของปวงชนชาวไทย ตลอดไป
    เทิดมาตุภูมิ [17/11/2011 - 10:00:43]
   
 • ความคิดเห็นที่ 10
 • แจ้งลบ
    ๑. ทุกคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยสอดส่องป้องกันภัย และความเสียหายที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ขจัดข่าวร้าย สลายข่าวลือ ที่ทำลายความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
  ๒. แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความเคารพต่อพระบรมวงศ์วานุวงศ์ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
  ๓. ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้มีความซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
  ๔. เผยแพร่ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในวันสำคัญ ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ทางสื่อมวลชน อย่างกว้างขวาง
  ๕. ร่วมกันปฏิบัติความดีตามรอยพระยุคลบาท และพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ๑. ทุกคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ต้องถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยสอดส่องป้องกันภัย และความเสียหายที่กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น ขจัดข่าวร้าย สลายข่าวลือ ที่ทำลายความศรัทธาและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์
  ๒. แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และแสดงความเคารพต่อพระบรมวงศ์วานุวงศ์ทั้งกายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม
  ๓. ศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้มีความซาบซึ้งในพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
  ๔. เผยแพร่ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะในวันสำคัญ ควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ทางสื่อมวลชน อย่างกว้างขวาง
  ๕. ร่วมกันปฏิบัติความดีตามรอยพระยุคลบาท และพระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  Gangkaitia"รักในหลวง"
    Gangkaitia [21/10/2011 - 09:53:19]
   
 • ความคิดเห็นที่ 9
 • แจ้งลบ
    ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
  บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ เราจึงต้องทำความดีตอบแทนในหลวง
  บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
  บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  Gangkaitia"รักในหลวง"
    Gangkaitia [21/10/2011 - 09:48:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 8
 • แจ้งลบ
    ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
  บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ เราจึงต้องทำความดีตอบแทนในหลวง
  บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี
  บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
  Gangkaitia"รักในหลวง"
    Gangkaitia [21/10/2011 - 09:47:46]
   
 • ความคิดเห็นที่ 7
 • แจ้งลบ
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  " ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน "

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    นศทปี3 ว.เทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ [22/09/2011 - 11:03:33]
   
 • ความคิดเห็นที่ 6
 • แจ้งลบ
    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

  " ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายสมบูรณ์แข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรพสกนิกรชาวไทยตราบนานเท่านาน "

  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
    นศทปี3 ว.เทคนิคเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ [22/09/2011 - 10:49:17]
   
 • ความคิดเห็นที่ 5
 • แจ้งลบ
    พระคือ สายพิรุณหลั่งจากฝั่งฟ้า
  พระคือ ลมพัดพาทุกข์ทุกแห่งหน
  พระคือ แสงส่องสว่างกลางใจชน
  "พระภูมิพล" อยู่ในใจไทยทั้งมวล
    จทบ.บ.ร. [07/09/2011 - 11:00:03]
   
 • ความคิดเห็นที่ 4
 • แจ้งลบ
    
  หกสิบปีที่พระองค์ทรงครองราช
  ประชาราษฎฺร์ต่างอยู่เย็นเป็นสุขี
  พระองค์ทรงมีเมตตาเอื้ออารีย์
  พระบารมีปกเกล้าปวงชาวไทย
    รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี [06/09/2011 - 12:22:58]
   
 • ความคิดเห็นที่ 3
 • แจ้งลบ
    พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ ทรงปกเกล้าเหล่าพสกนิกร โดยได้เสด็จพระราชดำเนินไปทุกท้องถิ่น เป็นท้องที่ห่างไกลทุรกันดารเพียงใด ก็มิได้ทรงย่อท้อ เสด็จไปเยี่ยมเยียนขจัดปัดเป่าความทุกข์ ความยากไร้แก่ทวยราษฎร์ โดยมิทรงรังเกียรติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
    รพ.ค่ายสุรศักิ์มนตรี [05/09/2011 - 16:11:51]
   
 • ความคิดเห็นที่ 2
 • แจ้งลบ
     ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ นศท.มทบ.33
    นศท มทบ33 [16/08/2011 - 15:11:00]
   
 • ความคิดเห็นที่ 1
 • แจ้งลบ
    แผ่นดินไทยนี้ โชคดีหนักหนา
  เพราะพระบุญยา พระบารมี
  ข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชลี
  ขอจงมี พระชนม์มายุยืนนาน
    นศท จ.เชียงใหม่ [11/08/2011 - 10:53:17]
   
  แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม
  ชื่อ ของคุณ : *
  ความคิดเห็น : *
  กระทรวงแรงงาน SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ