กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดนครปฐมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐม

วันที่ 24 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 793 คน)
 
จังหวัดนครปฐมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐม
 
ผู้ประกาศ : มูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในเขตจังหวัดนครปฐมที่ขาดแคลนเงินให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เทป : วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐม ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษา โดยมูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2511โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 100,000 บาท เป็นเงินที่ได้จากการจัดงานวันธรรมศาสตร์ และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในเขตจังหวัดนครปฐมที่ขาดแคลนเงินให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการบริหารงานมูลนิธิช่วยการศึกษานครปฐม ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานกรรมการม, รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลด้านการศึกษา เป็นรองประธาน, คลังจังหวัด เป็นเหรัญญิก, ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 เป็นนายทะเบียน, ปลัดจังหวัดนครปฐมเป็น เลขานุการ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 2 เป็นที่ปรึกษาและคณะกรรมการอื่นอีกรวมทั้งสิ้น 20 คน

สำหรับในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการมูลนิธิ ได้พิจารณามอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม ทั้ง 7 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 51 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 186,000 บาท(หนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ประกอบด้วยระดับประถมศึกษาทุนละ 3,000 บาท, ระดับมัธยมศึกษาทุนละ 5,000 บาท และระดับมัธยมปลายทุนละ 6,000 บาท แบ่งเป็นทุนซึ่งใช้เงินของมูลนิธิจำนวน 21 ทุน จำนวนเงิน 78,000 บาท(เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเงินบริจาคของคณะกรรมการมูลนิธิและผู้มีจิตศรัทธาจำนวน 30 ทุน จำนวนเงิน 108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถ้วน)
 
 
 
 
************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode