กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ราชภัฏโคราช จับมือ 16 สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง“มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

วันที่ 23 ก.พ. 2558 (จำนวนคนอ่าน 432 คน)
 
ราชภัฏโคราช จับมือ 16 สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
"มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง”

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง” ณ โรงแรมโกลเด้นแลนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์ โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธี พร้อมนำคณาจารย์ ผู้นำนักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมประกาศต่อต้านการคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน และบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดนครราชสีมา เป็นวิทยากร แล้วจึงเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ วางแผนกิจกรรม สานฝันประเทศไทยในมือบัณฑิต และกิจกรรมกลุ่มระดมสมองเสนอความคิด หัวข้อ บัณฑิตไทยยุคใหม่มือสะอาดชาติไม่ล่ม
การจัดโครงการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีผู้นำนักศึกษาจากสถาบันเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 สถาบัน ดังนี้ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ วิทยาลัยชุมชนยโสธร วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาร่วมกันป้องกันการทุจริตภายในประเทศ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันรณรงค์ป้องกันการทุจริต รวมไปถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปัญหา แนวทางป้องกันการทุจริตในกลุ่มเครือข่าย และสร้างความเข้มแข็งด้านการป้องกันการทุจริตภายในชาติต่อไป
 
*************เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode